Fedme og risiko for marginal parodontitis

Oversigtsartikel Dato: 19.12.2016

Oversigtsartiklen, der er af narrativ karakter, beskriver sammenhængen mellem overvægt/ fedme og marginal parodontitis.

Artiklen er baseret på et udvalg af nyere engelsksproget litteratur og motiveres af den øgede forekomst af overvægtige og fede i befolkningen. Desuden er det afgørende, at tandlæger forholder sig kritisk til systemiske tilstandes mulige konsekvens for udvikling, forværring og behandling af marginal parodontitis. Der nævnes forskellige mål for fedme, hvor body mass index (BMI) og taljeomkreds er de mest anvendte.

Problematikken vedrørende tidligere studiers anvendelse af forskellige kriterier for marginal parodontitis berøres.

Litteraturgennemgangen tager udgangspunkt i de biologiske mekanismer, der udløses i fedtvæv ved overvægt/fedme og medfører en kronisk inflammatorisk tilstand med frigivelse af bl.a. adipokiner. Epidemiologiske tværsnitsog longitudinelle studier af relationen mellem overvægt/fedme og parodontitis resumeres.

Endelig konkluderes, at overvægt, fedme, stort taljemål og vægtstigning er associeret med øget risiko for udvikling af marginal parodontitis. Fedtakkumulering kan dermed tænkes at spille en rolle i udviklingen af marginal parodontitis hos voksne.

Klinisk relevans:

Fedme og overvægt er et voksende problem, også blandt danskere. Tilstanden har systemiske såvel som orale inflammatoriske konsekvenser. Oversigtsartiklen giver baggrundsviden om sammenhængen mellem overvægt/ fedme og marginal parodontitis ved at berøre de biologiske mekanismer og resumere nyere epidemiologisk litteratur. Det er relevant for klinikeren at være opdateret om disse sammenhænge i sin rådgivning og behandling af patienter.

Obesity and the risk for periodontitis
The present narrative review article is based on current literature, published in English, on the association between overweight and obesity and periodontitis.

The prevalence of overweight and obesity in the population is on the rise and its potential association with the development of periodontitis raises concern. Moreover, it is crucial that dentists remain critical towards the potential impact of overweight and obesity on the development, deterioration and treatment of periodontitis.

In practice and in the literature, different measures of overweight and obesity are used, such as the body mass index or waist circumference which can make study comparisons laborious. This literature review of epidemiological cross-sectional and longitudinal studies highlights possible biological mechanisms of inflammation, as part of the causal pathway between overweight/obesity and periodontitis.

In conclusion, this review suggests that overweight, obesity, weight gain and increased waist circumference may be risk factors for development or worsening of periodontal disease. Fat accumulation may therefore play a role in the development of periodontitis in adults.

Emner