Uædle legeringer til fast protetik

Fokusartikel Dato: 05.12.2016

Kobolt-krom-legeringer anvendes hyppigt ved fremstilling af faste kroner og broer. Materialerne har gode mekaniske egenskaber, især gælder det den høje elasticitetsmodul (stivhed). Titanium eller titaniumlegeringer kan være et andet uædelt alternativ, men har lavere elasticitetsmodul. Det ser ud til, at de nyere databaserede fremstillingsteknikker, især selektiv lasersmeltning, kan påvirke flere egenskaber; men der er endnu kun begrænset systematisk information herom. Kobolt-krom-legeringernes biologiske egenskaber, som de fremstår i biologiske laboratorietests, synes at være acceptable. Kobolt eller krom kan være involveret i kontaktallergi hos sensibiliserede personer.

Klinisk relevans:

Der er mange forskellige produkter af uædle legeringer på markedet. Baseret på dagens viden kan kobolt-krom-legeringer og titanium trygt anvendes til faste proteser. Fremstillingsteknologierne er i udvikling, særlig inden for additiv teknologi, fx selektiv lasersmeltning, hvor effekterne af protetiske parametre ikke er fuldt klarlagt med hensyn til egenskaber, som kan have kliniske konsekvenser. Der er behov for opfølgningsstudier over lang tid for at kortlægge dette.

Base metal alloys for fixed prosthodontics
Cobalt-chromium alloys are now commonly used for fixed dentures and single crowns. The alloys are attractive because they are light and provide high stiffness due to their high elastic modulus (Young's modulus) compared with noble metal alloys, pure titanium or titanium alloys. Recent processing techniques, such as selective laser melting (SLM), affect the properties. The biological responses in biological laboratory tests appear to be mild. Contact allergy could be a concern in susceptible patients.