Argininholdig fluoridtandpasta - et oral præbiotika med cariesforebyggende potentiale

Fokusartikel Dato: 03.11.2017

Denne fokusartikel sammenfatter den aktuelle forskning omkring fluoridtandpasta med arginin og dets potentielle effekt på krone- og rodcaries. Arginin nedbrydes af visse bakterier i plakken til ammoniak via arginindeiminas-systemet (ADS). Teoretisk skulle dette modgå dybe pH-fald i en cariogen plak. Data viser, at arginin modvirker pH-fald i plak og dermed kan betragtes som et præbiotika.

Kliniske undersøgelser peger kollektivt mod, at fluoridtandpasta med arginin er mere effektiv end en almindelig fluortandpasta til forebyggelse og remineralisation af carieslæsioner. En systematisk litteraturoversigt vurderer dog evidensniveauet som ”meget lavt”, idet de udførte studier efter forfatternes mening havde en høj/moderat risiko for bias, primært fordi studierne var sponsorerede af Colgate-Palmolive. Yderligere kliniske studier ønskes derfor og gerne fra uafhængige forskergrupper. Dette ville sikre et bedre videnskabeligt grundlag for at vurdere, om fluoridtandpasta med arginin er bedre til at forebygge caries end en almindelig fluoridtandpasta.

Klinisk relevans:

Arginin er kendt for, at når det er til stede i plakken, danner det ammoniak og gør plakken modstandsdygtig mod pHfald. Fluoridtandpasta med arginin kan derfor med fordel indgå i paletten af carieskontrollerende initiativer til de patienter, som kategoriseres som gule.

Arginine-containing fluoridated toothpaste – an oral prebiotics with caries-preventive potential
This focus article summarizes the current research on fluoride containing toothpaste paste with arginine and its potential effect on crown and root caries. Arginine is degraded by certain bacteria in the plaque to ammonia via the arginine deiminase system (ADS). Theoretically this would counteract a deep pH drop in a cariogenic plaque. Data show that arginine counteracts pH decline in plaque and can thus be considered a prebiotics.

Clinical studies indicate collectively that fluoride containing toothpaste paste with arginine is more effective than a traditional fluoride containing toothpaste for the prevention and remineralization of caries lesions. However, a systematic literature review estimates the evidence level as “very low”, as they considered studies, according to the authors, are of high/ moderate risk of bias, primarily because of the studies are sponsored by Colgate-Palmolive. Further clinical studies are therefore welcome from independent research groups. This would ensure a better scientific basis for assessing whether a fluoride toothpaste with arginine is better for preventing caries than a traditional fluoride toothpaste without.