Eksterne rodresorptioner ved patologiske forandringer i kæberne

Få overblik over kæbeforandringers tilbøjelighed til at foranledige rodresorption i forbindelse med differentialdiagnostik af patologiske tilstande i kæberne.

a476 fig.
Oversigtsartikel Dato: 11.07.2018

Tandresorptioner har mange ætiologisk og patogenetisk forskellige årsager, hvoraf der forskningsmæssigt primært er fokuseret på de fysiologisk, traumatisk, inflammatorisk og ortodontisk betingede samt de idiopatiske. Rodresorptioner forårsaget af cyster, tumorer og andre patologiske forandringer i kæberne indgår sædvanligvis i lærebøgers beskrivelser af de enkelte forandringers klinisk-radiologiske billede, men baseret på denne artikels gennemgang af litteraturen synes oplysningerne i mange tilfælde at bygge på relativt få solide systematiske studier. I denne artikel gives en oversigt over tilbøjeligheden til rodresorption ved patologiske tilstande i kæberne, primært baseret på analyser af serier af tilfælde fra en eller flere institutioner.

Klinisk relevans:

Rodresorptioner ved patologiske tilstande i kæberne er hyppigt forekommende. Det drejer sig om eksterne resorptioner, der i mange tilfælde er små og uden klinisk betydning, men i nogle tilfælde har konsekvenser for muligheden for at bevare den resorberede tand. Kæbeforandringers tilbøjelighed til rodresorption kædes ofte sammen med forandringernes aggressivitet, men flere traditionelt set lidet aggressive forandringer kan også forårsage rodresorption. I diagnostisk henseende er det vigtigt at være klar over, at visse forandringer kan præsentere rodresorptioner, der radiologisk bør give mistanke om malignitet, at en enkelt forandring altid forårsager rodresorption, og at enkelte stort set aldrig gør det. Tandlæger bør derfor have overblik over kæbeforandringers tilbøjelighed til at foranledige rodresorption i forbindelse med differentialdiagnostik af patologiske tilstande i kæberne.

EXTERNAL ROOT RESORPTIONS BY PATHOLOGICAL CHANGES IN THE JAWS
Root resorptions have different aetiological and pathogenetic causes, and most studies have focused on physiological, traumatic, inflammatory and orthodontic causes. Root resorptions caused by cysts, tumours and other pathological changes in the jaws are usually included in textbooks. Based on an analysis of the literature, however, in this area, the information given often relies on rather few systematic and scientifically solid studies. In this article an overview on the tendency to root resorption caused by pathological changes in the jaws is given, primarily based on case series from one or more institutions.