Epigenetik: kliniske fremtidsperspektiver

ABSTRACT

Fokusartikel Dato: 06.07.2020

Epigenetiske mekanismer udøver en vævsspecifik kontrol af genekspressionen og kan potentielt bidrage til langvarige ændringer i forbindelse med miljøpåvirkninger.

De seneste landvindinger inden for det epigenetiske område rummer spændende muligheder for klinisk anvendelse – fra diagnostik til personlig medicin.

Formålet med denne fokusartikel er at definere de forskellige underinddelinger inden for det meget brede epigenetiske forskningsområde og skabe indsigt i de tendenser, der kan danne grundlag for fremtidige ændringer i daglig odontologisk praksis.

Der gives eksempler inden for diagnostik, stamcellebaseret behandling og forebyggende medicin.

Klinisk relevans:

Epigenetiske modifikationer er bindeleddet mellem miljøpåvirkninger og langvarige ændringer i cellebiologi og genekspression. Miljøpåvirkninger spiller en væsentlig rolle i fx kranio-facial udvikling og i patogenesen ved parodontale sygdomme. En dybere forståelse af de epigenetiske mekanismer kan give os mulighed for at forebygge eller modvirke odontologiske skadevirkninger efter tidligere miljøpåvirkninger.