Epigenetik og oral sundhed

ABSTRACT

a577 fig
Oversigtsartikel Dato: 28.08.2020

Vores immunforsvar påvirkes af genetiske og epigenetiske faktorer, sygdomme og miljøfaktorer.

Betegnelsen epigenetik refererer til ikke-arvelige kemiske forandringer af DNA. Disse forandringer fører til strukturelle ændringer af kromatinet og aktivering eller inaktivering af gener.

Studier har vist, at faktorer som fx bakterier, kost, inflammation, alder og rygning kan påvirke den orale sundhed via ændringer i epigenomet.

Formålet med denne artikel var at studere litteraturen om epigenetiske modifikationer med henblik på oral sundhed og inflammatoriske tilstande i mundhulen.

Relevante publikationer blev fundet ved hjælp af fire elektroniske databaser, og der blev inkluderet artikler til og med juni 2019.

Desuden blev der foretaget håndsøgning i de identificerede artiklers referencelister samt i fire parodontologiske tidsskrifter.

Resultaterne af denne litteraturoversigt viser, at epigenetikkens betydning for den orale sundhed kun er sporadisk udforsket, og at der er behov for flere undersøgelser af, hvordan miljøfaktorer via epigenetikken kan påvirke genekspressionen i mundhulens væv.

Klinisk relevans:

Epigenetiske forandringer skyldes interne eller eksterne på- virkninger, som ændrer reguleringen af genekspressionen uden at medføre permanente ændringer i arvemassen, dvs. DNA. Epigenetiske forandringer nedarves derfor ikke, de er reversible og kan forebygges. Udforskning af de epigenetiske mekanismer ved sygdomme giver os en bedre indsigt i sygdommenes patogenese og kan føre til nye behandlingsmåder. Undersøgelser af epigenetiske forhold ved orale sygdomme kan også føre til nye diagnostiske metoder, som måske inden for den nærmeste fremtid kan give mulighed for at opdage maligne tilstande på et tidligt tidspunkt.