Antitrombotisk behandling og DSTH-appen i et tandlægeperspektiv

ABSTRACT

Telefon med apps
Fokusartikel Dato: 17.11.2020

Tandlæger er ofte udfordret med hensyn til håndtering af patienter i antitrombotisk behandling, især blandt den voksende ældre patientgruppe, der ofte er karakteriseret ved polyfarmaci og flere kroniske lidelser.

Det er derfor nærliggende at anvende DSTHv2-applikationen (app), der vejleder om pausering eller ”bridging” (dvs. midlertidig substituering af den antitrombotiske behandling) hos patienter i antitrombotisk behandling ved kirurgisk indgreb.

Appen er både hurtig og effektiv, og med få klik præsenteres en konkret plan. Dog mangler appen en definition/uddybning af omfanget af de tandlægerelaterede procedurer, som den omtaler (”tandekstraktion”, ”mindre mundkirurgiske indgreb”).

Via kliniske eksempler illustreres, at ukritisk brug af appen i tandlægepraksis uden hensyntagen til størrelsen af det kirurgiske indgreb ville kunne medføre, at patienten udsættes for unødig høj risiko for tromboemboliske komplikationer ved indgreb med ubetydelig blødningsrisiko.

Vi anbefaler en modifikation af appen med hensyn til mindre orale kirurgiske indgreb for at minimere risikoen for tromboemboliske komplikationer som følge af procedurer med lille blødningsrisiko.

Klinisk relevans:

Husk at: • DSTHv2 appen skelner ikke mht. antal tænder til ekstrak¬tion eller størrelsen af det orale kirurgiske indgreb. App¬ens vejledning for indgreb, der svarer til ”mindre dentoalveolære kirurgiske indgreb”, stemmer derfor ikke altid overens med de gængse odontologiske retningslinjer for antitrombotisk behandling. • anden komorbiditet forøger risikoen for komplikationer (fx høj alder, nedsat lever¬ eller nyrefunktion, anden sam¬ tidig medicinering (fx NSAID/gigtpræparater, ASA/acetyl¬ salisylsyre). • en reduceret nyrefunktion (bedømt ved estimeret glome¬rulær filtrationsrate (eGFR < 50 ml/min) medfører risiko for nedsat udskillelse og ophobning af NOAK i blodbanen og øget blødningsrisiko.