Erosivt tandslid: Hvad er det, hvad fremkalder det, og hvordan behandles det?

ABSTRACT

a590 fig. 2
Fokusartikel Dato: 17.11.2020

Denne fokusartikel definerer erosivt tandslid (erosive tooth wear, ETW) og giver en generel beskrivelse af tilstandens kliniske billede og kliniske håndtering.

ETW er et “kumulativt overfladetab af mineraliseret tandsubstans på grund af fysiske eller fysisk-kemiske processer”, hvor den kemiske opløsning af tanden (dental erosion) er den primære ætiologiske faktor.

Erosive væsker kan opløse tandens mineralindhold og efterlade en mere blød og ru overflade, som er mindre modstandsdygtig over for dental abrasion.

Mange faktorer kan spille en rolle ved ETW: alder (prævalensen stiger med alderen), kost (overdrevet forbrug af sure drikke og fødevarer), spisevaner (at køre drikkevarer rundt i munden inden synkning), tandbørstning (patientens tandbørstevaner og den type tandbørste og tandpasta, der anvendes) og gastro-øsofageal refluks.

Den kliniske håndtering af ETW bør baseres på forebyggende tiltag, og hvis det i mere alvorlige tilfælde er nødvendigt med minimalt invasive restaurative behandlinger, bør man foretrække adhæsive materialer.

Klinisk relevans:

Erosivt tandslid (ETW) forekommer ofte i klinikken, og tandlæger bør have kendskab til de mange forskellige faktorer, der kan forårsage tilstanden, og vide, hvordan tilstanden håndteres klinisk. Denne fokusartikel har til formål at give en generel beskrivelse af, hvad ETW er, og hvad der fremkalder det, samt ikke mindst hvordan man behandler patienter med ETW.