Oversigtsartikel:

Mandibelfremførende teknikker i behandling af voksne patienter med obstruktiv søvnapnø – Indikation og behandlingssucces

ABSTRACT

Søvnapnø
Oversigtsartikel Dato: 27.11.2020

Standardbehandlingen i Danmark af voksne patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA) er Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), men nogle OSA-patienter kan ikke tolerere CPAP og tilbydes andre behandlinger.

Formålet med nærværende oversigtsartikel er at beskrive indikation og behandlingssucces ved behandling af voksne OSA-patienter med mandibelfremførende tandbøjler (MAD) og kirurgisk maxillo-mandibulær fremføring (MMA).

MAD er en non-invasiv aktiv bøjle, som er indiceret som førstevalg ved mild til moderat OSA og ved svær OSA, hvor CPAP ikke tolereres.

CPAP er bedre til at reducere apnø-hypopnø-indeks (AHI) end MAD, men MAD og CPAP er lige effektive i reduktion af subjektiv søvnighed og helbredsparametre, da compliance er større ved MAD.

Kvinder, yngre alder, ryglejebetinget OSA, lavt AHI i sideleje, lavere BMI, mindre halsomkreds, morfologiske afvigelser i halshvirvlerne og visse kranio-faciale faktorer kan muligvis prædiktere behandlingssucces ved MAD-behandling.

MMA-kirurgi, som er yderst invasiv, er indiceret ved moderat til svær OSA, hvor anden behandling er fejlet eller hos OSA-patienter med kranio-faciale anomalier.

Behandlingssuccesen kan være den samme som ved CPAP, men hos nogle patienter er der aftagende behandlingseffekt efter nogen tid.

Lavere AHI og BMI, yngre alder og større maksilfremføring kan muligvis prædiktere behandlingssucces ved MMA-kirurgi.

Klinisk relevans:

Obstruktiv søvnapnø er så hyppig en søvnsygdom hos voksne, at de privatpraktiserende tandlæger ofte vil møde disse patienter i deres praksis. Det er derfor vigtigt at kende til de to behandlingsprincipper, som er relateret til odontologien, den non-invasive med mandibelfremførende tandbøjler (MAD) og den kirurgiske med maxillo-mandibulær fremføring (MMA). For at kunne informere patienterne bør tandlæger i privat praksis være bekendt med indikation og behandlingssucces for disse behandlingsmuligheder.