Fokusartikel:

Myofasciale orofaciale smerter

ABSTRACT

A674
Fokusartikel Dato: 20.12.2021

Smerter fra den orofaciale muskulatur er formodentlig en situation, langt de fleste mennesker vil opleve en eller flere gange i løbet af livet. Der er stor sandsynlighed for, at det odontologiske team vil støde på disse mennesker blandt deres patienter, hvilket kræver indsigt i og forståelse for, hvad muskelsmerter er, og hvordan de håndteres.

Denne oversigtsartikel beskriver state-of-the-art diagnostik og klassifikation af myofasciale orofaciale smerter qua International Criteria for Orofacial Pain (ICOP) samt en kortfattet diskussion af risikofaktorer og anvisning af ikke-invasiv behandling.

Klinisk relevans:

Korrekt diagnostik og klassifikation af orofaciale smerter er et ”must”, idet overvejelser om håndtering udspringer herfra, og hvor eventuelle differentialdiagnoser og behov for supplerende undersøgelser har været overvejet. Det kan anbefales at anvende ICOP-kriterierne for myofasciale orofaciale smerter, da der som et væsentlig nyt element er introduceret den tidsmæssige faktor. En af de afgørende overvejelser er derfor, om der er tale om akutte eller kroniske smerter, idet patofysiologi og behandling/håndtering er afgørende forskellig. Den kliniske undersøgelse af de store tyggemuskler kan gennemføres på få minutter, men skal altid ses i sammenhæng med en detaljeret anamnese om smerternes karakter og individuelle risikofaktorer. Diagnostik og foranledning af relevant, ikke-invasiv behandling af myofasciale orofaciale smerter er tandlægens arbejdsområde og ansvar. De fleste patienter kan og bør håndteres i privat praksis, men specielt ved mere komplekse og kroniske smerter kan det være relevant at foretage henvisning til fx specialafdelingerne ved de odontologiske institutter.

MYOFASCIAL OROFACIAL PAINS

The recent International Classification of Orofacial Pain (ICOP) has an entire section devoted to myofascial orofacial pain which following the odontogenic types of pain by far is the most prevalent pain condition dentists will meet in their practice. ICOP provides guidelines for a standardized history and clinical examination of orofacial myofascial pain which are the essential prerequisites for classification and a working diagnosis that leads to a tentative treatment plan. Most primary myofascial pains are managed by non-invasive techniques including counselling, jaw exercises – physiotherapy, non-opioid medication and sometimes – but not always – an occlusal splint. Occlusal equilibration should be avoided. It is prudent to distinguish between acute and more frequent and chronic types of orofacial myofascial pain