Oversigtsartikel:

Smerte i kæbeleddet

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 20.12.2021

The International Classification of Orofacial Pain-1 (ICOP-1) har betydet et stort spring fremad for klassifikationen af orofaciale smertetilstande, herunder smerter i kæbeleddet. Indførelsen af primære og sekundære kæbeledssmerter betegner en vigtig udvikling i retning af en mere mekanismebaseret klassifikation.

Allerede i dag er ICOP-1 anvendelig i den daglige klinik, og derudover danner den et godt grundlag for væsentlige fremtidige forskningsprojekter. Denne artikel giver et resumé om kæbeledssmerte og diskuterer de udfordringer, der eksisterer i forbindelse med klinisk diagnostik af kæbeledssmerte. Nogle af de sekundære kæbeledssmerter (artritis, discusdisplacering og degenerativ ledsygdom) omtales mere indgående.

Klinisk relevans:

Det kan være en udfordring at diagnosticere kæbeledssmerter korrekt i klinikken, da der er stort overlap af symptomer mellem kæbeledssmerter og andre orofaciale smertetilstande, især orofacial myofascial smerte. Årsagerne til kæbeledssmerter kan også variere, og dette kan få indflydelse på valget af behandling. The International Classification of Orofacial Pain-1 (ICOP-1) er med sin niveaudelte klassifikation i primære og sekundære kæbeledssmerter et nyttigt redskab til diagnostik af kæbeledssmerter. Derudover giver ICOP-1 et godt grundlag for fremtidig klinisk forskning.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT PAIN

The International Classification of Orofacial Pain-1 (ICOP-1) is a substantial leap forward regarding classification of orofacial pains, including temporomandibular joint (TMJ) pain. The inclusion of primary and secondary TMJ pains in ICOP-1 is an important development towards a more mechanism-based classification. Already today ICOP-1 has clinical utility and does, at the same time, serve as a well-grounded basis for future important research.

This article summarises the TMJ pain and discusses challenges with clinical diagnosis of TMJ pains. Certain secondary TMJ pains (arthritis, disc displacement and degenerative joint disease) are discussed more in-depth to provide a deeper understanding.