Oversigtsartikel: CRISPR-Cas: Aktuelle og mulige anvendelser i odontologi

A669 Figurer A669 Version 1 Page 1
Oversigtsartikel Dato: 05.04.2022

”Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” (CRISPR)-Cas systemet blev først opdaget og beskrevet som adaptiv immunitet i prokaryote organismer. CRISPR-Cas giver beskyttelse mod bakteriofager, plasmider og transposoner ved, at korte DNA-sekvenser, som tidligere inficerede, bliver inkorporeret i de prokaryote organismers genom. Bakteriofager genkendes og bliver ødelagt med nukleaser ved reinfektion. Teknologien blev videreudviklet til et effektivt redskab til genredigering af eukaryote organismer. Og nu, kun få år efter opdagelsen, anvendes dette redskab i mange forskellige sammenhænge. Genterapi, regenerativ medicin, cancer, infektionssygdomme, diagnostik og vaccineudvikling er aktuelle medicinske områder. Alle biomedicinske discipliner har taget disse redskaber i brug. Der er dog stadig mange uløste opgaver, som kræver, at redskaberne bliver yderligere forbedret, og at de kan leveres på en sikker måde til de celler og væv, som CRISPR-Cas skal anvendes i. 

Klinisk relevans:

Klinisk relevans: Anvendelse af CRISPR-Cas-teknologi vil direkte og indirekte få stor betydning for fremtidens prækliniske og kliniske odontologi. CRISPR-Cas vil være redskaber i studier af sygdomme, give hurtigere og bedre diagnostik og indgå i udvikling af effektive medikamenter til behandling af sygdom. Eksempelvis er behandling af forskellige kræftformer og infektioner under udvikling. Regeneration af væv og organer og fremstilling af nye biomaterialer vil også nyde godt af den nye teknologi. CRISPR-Cas-teknologi vil sammen med andre molekylærbiologiske indsigter og applikationer, der muliggør hurtig og præcis helgenom-sekventering, gøre præcisionsmedicin til en realitet om få år.

CRISPR-CAS: ACTUAL AND POSSIBLE APPLICATIONS IN ODONTOLOGY
The Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-Cas system was first discovered and described as adaptive immunity in prokaryotic organisms. CRISPR-Cas provides protection against bacteriophages, plasmids and transposons by incorporating short DNA sequences that previously infected, into the genome of the prokaryotic organisms. Bacteriophages are recognized and destroyed by nucleases upon reinfection. The technology was further developed into an effective tool for genome editing of eukaryotic organisms. And now, just a few years after the discovery, this tool is suitable to be used in many applications. Therapeutic genome editing, regenerative medicine, cancers, infectious diseases, diagnostics and vaccine development are relevant medical areas. All disciplines in the life sciences will use these tools. However, there are many unsolved problems that require the tools to be further improved so that they can be delivered in a safe way to the cells and tissues for which CRISPR-Cas will be used.