Sekundærartikel: Diabetes og caries

Aktuel forskning tyder på, at diabetespatienter med dårlig glykæmisk kontrol har behov for flere cariesforebyggende tiltag, og at tandplejepersonalet udgør en vigtig resurse til identifikation af risikopatienter.

A697 A697 Fig. 3 Venstre.Jpg Version 1
Sekundær artikel Dato: 07.06.2023

ABSTRACT

Ifølge den seneste statistik fra 2019 er der mere end 463 millioner mennesker i verden, som lider af diabetes, og beregninger anslår, at antallet i 2045 vil være steget til 700 millioner. Denne stigning beror på en række faktorer, fx at andelen af ældre i befolkningen stiger, at middellevealderen øges, og at livsstilsændringer medfører mindre fysisk aktivitet, forøget kalorieindtag og overvægt. Diabetes har en negativ indvirkning på den orale sundhed. Ikke alene på de parodontale sygdomme, men også på caries. Diabetes kan påvirke cariesprocessen på mange forskellige måder, fx gennem forhøjede blodsukkerværdier, hyppige mellemmåltider, mundtørhed og ændret immunforsvar. Den aktuelle forskning tyder på, at diabetespatienter med dårlig glykæmisk kontrol har behov for flere cariesforebyggende tiltag, og at tandplejepersonalet udgør en vigtig resurse til identifikation af risikopatienter såvel af diabetes type 1 som type 2. Spytprøvetagning med henblik på bestemmelse af spytsekretionen med og uden tyggestimulation bør indgå i cariesrisikobedømmelsen. Hjørnestenene i al cariesprofylakse er fluorid, mundhygiejne og kostvejledning. Det er særlig vigtigt at rette opmærksomhed mod diabetespatienter med nedsat salivasekretion og ukontrolleret sygdom. Eftersom diabetes er en risikofaktor for den orale sundhed, er det vigtigt, at tandplejen og det øvrige sundhedsvæsen indgår i et tæt samarbejde, både når det drejer sig om den enkelte patients sundhed og folkesundheden i det hele taget.

Klinisk relevans:

De nyeste forskningsresultater tyder på, at mindst 285.000 danskere lider af diabetes, og diabetes koster det danske samfund mindst 31,8 mia. kr. om året. Selv om sammenhængen mellem diabetes og caries ikke er lige så åbenlys som sammenhængen mellem diabetes og parodontale sygdomme, er der faktisk en forøget cariesrisiko hos mange personer med såvel type 1-diabetes som type 2-diabetes. Der ligger en vigtig opgave for tandplejen i at identificere disse patienter, så en målrettet cariesbehandling efter vurdering af diabetesbelastningen og de øvrige risikofaktorer kan iværksættes og sygdomsudviklingen reduceres.

DIABETES AND DENTAL CARIES
According to the latest statistics from 2019, there are more than 463 million people in the world with diabetes and in 2045, it is predicted to be around 700 million. This increase is the result of a series of sociodemographic and socioeconomic factors as well as lifestyle-related factors such as overweight, limited physical activity and a high caloric intake. Diabetes may have a negative impact on oral health, especially on periodontal disease but also on dental caries. The caries process is affected through high blood glucose levels, frequent snacking, dry mouth and impaired immune defense. Current research indicates that patients with diabetes with insufficient glycaemic control have an increased incidence of dental caries and thereby, intensified caries preventive measures are justified. Salivary tests for determination of both resting and stimulated saliva should be included in the caries risk assessment as it is important to identify diabetes patients with low salivary flow. The corner stones in caries prevention are fluoride exposure, regular oral hygiene and sugar reduction. Since both caries and diabetes are classified as non-communicable diseases with common risk factors, a close collaboration between dental and medical professionals can aid the care of the individual patient as well as the health and wellbeing of the general population.