Ansvarsplacering for ortodontibehandling i privat praksis

Den tandlæge, der udfører en ortodontisk behandling, har det fulde ansvar for behandlingen, som patienten har accepteret på et oplyst grundlag, konkluderer forskere.

A721 figur 5g
Fokusartikel Dato: 23.08.2022

Den tandlæge, der udfører en ortodontisk behandling, har det fulde ansvar for behandlingen, som patienten har accepteret på et oplyst grundlag. Med et oplyst grundlag forstås: 

• den foreslåede behandlings opnåelige mål, bivirkninger, komplikationer og prognose 

• alternativer, også dem, man ikke selv kan forestå, men henviser for 

• oplysning om, hvorvidt den foreslåede behandling forhindrer en eventuel senere udførelse af en alternativ behandlingsoption. Enkeltstående tandflytninger eller tandflytninger alene i én kæbe har altid en indflydelse på den orale funktion; indflydelsen vil hyppigt være af negativ karakter, hvis ikke såvel forankring som funktion omhyggeligt vurderes i planlægningsfasen. En behandlingsplan uden disse overvejelser vil afstedkomme en kompromisbehandling og skal være fremlagt som en sådan for patienten. 

En del af de ortodontiske behandlingssystemer, der er til rådighed i tandlægebranchen, tilbyder en behandlingsplanlægning uden tandlægens interaktion, men uagtet hvilken teknologi der anvendes til planlægning og behandling, er det den behandlende tandlæge, der har ansvaret.

Klinisk relevans:

Tandlæger, der har ortodonti i deres portefølje af behandlingstilbud, har det faglige ansvar for korrekt indikationsvurdering, behandlingsplanlægning, at gennemføre behandlingsforløbet og for et forsvarligt resultat af behandlingen. Tandlæger, der korrigerer tandstillingsfejl med alternative behandlinger, fx facadebehandlinger, har et ansvar for at informere patienten om, at der findes andre og måske mere optimale behandlinger.  Tandlæger kan udføre en behandling, der medfører, at andre behandlingsmuligheder efterfølgende ikke kan lade sig gøre. Hvis en anden behandlingsmulighed end den udførte må regnes for mere optimal, og patienten ikke forinden er informeret om denne begrænsning, har tandlægen ansvaret for, at patienten ikke får den optimale behandling. Det er derfor nødvendigt, at tandlæger, der behandler ortodontiske problemstillinger, er bekendt med det fulde spektrum af relevante behandlingsmuligheder; også dem de måske ikke selv har kompetence til at udføre, men bør henvise for.

RESPONSIBILITY FOR ORTHODONTIC TREATMENT IN GENERAL DENTAL PRACTICE

The dentist, when performing an orthodontic treatment must have the informed consent of the patient. Even so, the dentist retains full responsibility for the treatment. 

An informed decision is based on: 

• the expected goals, side effects, complications and prognosis of the suggested treatment 

• treatment alternatives, including treatments that the clinician does not perform but refers to oth-er dental professionals 

• advice on whether the proposed treatment will exclude alternative treatment options. 

Moving single teeth or tooth movements in only one jaw always influences the oral function; the influence will frequently negative, if the treatment planning phase does not carefully include anchorage and functional considerations. Careful planning of the anchorage and functional considerations should be undertaken by the dentist and discussed with the patient. 

Many of the orthodontic treatment systems available to the dental sector offer treatment planning without interaction with the dentist, but no matter what technology is involved in treatment planning and execution, the treatment remains the responsibility of the dentist.