Kommentar til temaet i Tandlægebladet nr. 11, 2022, om ”Medicinsk svage ældre – tandsygdomme og tandpleje”

Faglig kommentar Dato: 19.12.2022