Præmaligne læsioner. Freud og hans cancer

På sine ældre dage gennemgik den kendte psykoterapeut Sigmund Freud et omfattende behandlingsforløb for oral cancer. I denne artikel beskrives dette forløb nøjere.

A748 Præmaligne læsioner. Freud og hans cancer (1)
Kasuistik Dato: 19.06.2023

Dette historiske tilfælde beskriver udviklingen fra præcancer til cancer hos den kendte psykoterapeut Sigmund Freud. Til trods for de lægelige anbefalinger om at seponere tobakken fortsatte han med at ryge op mod 20 cigarer om dagen. Det var kæbekirurgiens spæde start, og Freud måtte gennemgå 33 operationer, fra han var 61 til sin død som 83-årig. Kun den sidste operation var i narkose.

PREMALIGNANT LESIONS. FREUD AND HIS CANCER

This historical case describes the progress from precancer to cancer in the well known psychotherapist Sigmund Freud. Despite being advised to quit tobacco he continued to smoke up to 20 cigars daily. This period was the start of the specialized jaw-surgery and Freud had 33 operations from when he was 61 until his death at 83 years. Only the last of these was under full anaesthetic.