Mundslimhindeforandringer med blæredannelser

I nærværende artikel gennemgås de mest almindelige sygdomme, der manifesterer sig med blæredannelse i mundslimhinden.

A773 Mundslimhindeforandringer med blæredannelser
Oversigtsartikel Dato: 07.06.2023

Blæredannelse i mundslimhinden kan forekomme af mange forskellige årsager. Den hyppigste årsag hertil er virusinfektioner, herunder herpes simplex- og varicella zoster-virusinfektioner. I disse tilfælde vil blærerne typisk have karakter af vesikler, det vil sige væskeansamlinger på under 5 mm, der typisk optræder i klynger. Blæredannelser i mundslimhinden kan også skyldes visse autoimmune sygdomme, hovedsageligt pemfigus vulgaris og pemfigoid. Blæredannelserne har karakter af bullae, der hurtigt brister og efterlader en eroderet slimhinde, som dækkes af fibrin. Desuden kan blæredannelser opstå som følge af genetiske sygdomme som fx epidermolysis bullosa. Endelig kan blæredannelser udløses som reaktion på fx lægemidler som ved erythema multiforme, der kan optræde i varierende grader. Blæredannende mundslimhindesygdomme er ofte forbundet med smerter og ubehag. I nærværende artikel gennemgås de mest almindelige sygdomme, der manifesterer sig med blæredannelse i mundslimhinden.

Klinisk relevans:

Blæredannelse i mundslimhinden kan være tegn på virusinfektioner, der kan kræve hurtig iværksættelse af antiviral behandling og i nogle tilfælde videre henvisning. I andre tilfælde kan blæredannelse skyldes alvorlige autoimmune sygdomme, der kræver udredning med biopsi og henvisning til speciallæge. Det er derfor selvsagt vigtigt at have kendskab til blæredannende mundslimhindesygdomme for at kunne stille relevant diagnose og vide, hvornår yderligere udredning og behandling er indiceret.

VESICULO-BULLOUS ORAL MUCOSAL LESIONS

Blistering in the oral mucosa may occur due to different reasons. The most frequent cause of blistering in the oral mucosa is viral infections, including herpes simplex and Varicella-Zoster virus infections. Here, the blisters primarily present as vesicles, fluid accumulations of less than 5 mm that appear in clusters. Blisters in the oral mucosa can also be caused by specific autoimmune diseases, mainly pemphigus vulgaris and pemphigoid. The blisters are characterized as bullae, which bursts easily and leave behind an eroded mucous membrane, which is covered by fibrin. A blistering oral mucosal disease is often associated with pain and discomfort. In this article, the most common diseases giving rise to blistering in the oral mucosa are reviewed.