Tanddannelsesforstyrrelser som følge af strålebehandling og/eller kemoterapi i tidlig barnealder

I denne oversigtsartikel gennemgås de almindeligste cancerformer, deres typiske behandlingsforløb og varighed og de typiske tandforandringer, som kan ses efter cancerbehandling i barndommen. Artiklen omhandler også sundhedsloven og henvisningspraksis samt aktuelle anbefalinger.

a760 fig.
Oversigtsartikel Dato: 12.04.2023

Årligt diagnosticeres omtrent 200 børn (< 18 år) med en cancersygdom. Akut lymfatisk leukæmi (ALL) og hjernetumorer udgør de hyppigste cancerformer hos børn med over halvdelen af tilfældene. Cancer i øvrige organsystemer er sjældnere forekommende. Grundet store fremskridt inden for cancerbehandling de senere år overlever op mod 90 % af de børn, som diagnosticeres med cancer, i dag. Cancerbehandlingen kan imidlertid påvirke barnets vækst, udvikling og organfunktioner, og ofte påvirkes tændernes mineralisering, hvilket kan resultere i varierende grader af tanddannelsesforstyrrelser og afbrudt tanddannelse. I denne artikel gennemgås de almindeligste cancerformer, deres typiske behandlingsforløb og varighed og de typiske tandforandringer, som kan ses efter cancerbehandling i barndommen. Artiklen omhandler desuden sundhedsloven og henvisningspraksis med relevans for området samt aktuelle anbefalinger for så vidt angår forebyggende tandbehandling hos børn og unge med cancer.

Klinisk relevans:

Årligt diagnosticeres omtrent 200 børn med en cancersygdom. Prognoserne er overordnet gode, og den samlede forventede overlevelse er på godt over 80 %. Cancerbehandlingen kan imidlertid påvirke barnets vækst og udvikling, og en del (omkring 50 %) har senfølger som konsekvens af cancerbehandlingen. Tandlæger vil derfor møde patienter med senfølger i børne- og ungdomstandplejen og senere, når de kommer i privat praksis som voksne. Cancerbehandlingen kan medføre varierende grader af mineraliserings- og tanddannelsesforstyrrelser, hvilket i nogle tilfælde kan føre til øget risiko for tidligt tandtab, omfattende behandlingsbehov og hvis ubehandlet til væsentlig funktionsnedsættelse. Det er vigtigt at kende til de forskellige typer af afvigelser for at kunne iværksætte optimal forebyggelse og relevant tandbehandling og vurdere, om henvisning til specialiseret oral rehabiliterende behandling er nødvendigt.

RADIATION- AND/OR CHEMOTHERAPY-RELATED DENTAL ABNORMALITIES IN EARLY CHILDHOOD CANCER 

In Denmark, approximately 200 children (< 18 years) are diagnosed with cancer every year. Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) and brain tumors comprise the most common cancer diagnoses in children. Cancers in other organ systems are more unusual. Significant advances in cancer therapy in recent years have resulted in nearly 90% survival among children and adolescents diagnosed with cancer. However, cancer therapy may affect the children’s growth, development and organ functions, including mineralisation of the teeth, which can lead to various degrees of dental malformations and disrupted tooth development. This paper reviews the most prevalent childhood cancers, therapeutic regimes and duration, and frequent dental malformations. In addition, the paper describes the Danish Health Care Act, and referral procedure of relevance for the field, as well as current recommendations for dental prophylactic therapeutic approaches in children and adolescents with cancer.

Emner