Burning mouth syndrome – et brandvarmt emne

Alle patienter med BMS bør rådgives og oplyses om gavnlige livsstilsændringer som at undgå dehydre­ring, sure føde­ og drikkevarer, stærkt krydret mad, alkohol, tobaksprodukter, alkoholholdige mund­ skyllevæsker, kraftigt smagende mundplejemidler og, om muligt, stress.

Oversigtsartikel Dato: 19.01.2024

Burning mouth syndrome (BMS) er en tilstand med brændende dysæstetisk fornemmelse i munden, der forekommer dagligt i mere end to timer igennem mere end tre måneder. Den brændende fornemmelse er hyppigst lokaliseret til tungen, men kan også affi­cere andre områder i mundhulen. BMS er en primær smertetilstand, der diagnosticeres efter udelukkelse af kausale læsioner gennem kliniske og supplerende undersøgelser. Brændende fornemmelser i mund­hulen kan også optræde sekundært til lokale eller systemiske tilstande som fx Candida­infektioner, oral lichen planus, hyposalivation, allergier, anæmi eller vitaminmangel. Den typiske BMS­-patient er en midaldrende eller postmenopausal kvinde. Forsk­ningsresultater tyder på, at BMS­-patienter i højere grad end den øvrige befolkning lider af psykologiske tilstande som angst og depression. Selvom der har været foreslået adskillige behandlingstiltag, er der stadig ikke opnået konsensus om behandlingen; men alle patienter med BMS bør rådgives og oplyses om gavnlige livsstilsændringer som at undgå dehydre­ring, sure føde­ og drikkevarer, stærkt krydret mad, alkohol, tobaksprodukter, alkoholholdige mund­ skyllevæsker, kraftigt smagende mundplejemidler og, om muligt, stress. Antidepressiva, anxiolytika og psykoterapier er vigtige behandlinger i forbindelse med BMS. Alt i alt er BMS en belastende tilstand, og vores viden om ætiologi, patofysiologi og behand­ lingsmuligheder er stadig mangelfuld, hvorfor yder­ligere forskning er påkrævet.

Klinisk relevans:

Den typiske patient med burning mouth syndrome er en midaldrende eller postmenopausal kvinde. Burning mouth syndrome må ikke forveksles med de brændende fornemmelser, der kan optræde i mundslimhinden hos patienter med en kendt tilgrundliggende lokal eller systemisk årsag. På trods af at patienter med burning mouth syndrome oplever en brændende dysæstetisk fornemmelse i mundslimhinden, fremtræder mundslimhinden sund ved klinisk undersøgelse. Selvom der har været foreslået adskillige behandlingsmuligheder, er der stadig ikke konsensus om behandlingen, men alle patienter med BMS bør rådgives om gavnlige livsstilsændringer.

Burning Mouth Syndrome – a hot topic

 

Burning mouth syndrome (BMS) is a condition with an in­traoral burning dysaesthetic sensation or pain that recurs daily for more than 2 hours for more than 3 months. The most common site of burning sensation is the tongue, but other sites of the oral cavity are also affected. BMS is a pri­mary condition diagnosed after ruling out causative lesions through clinical examination and supplementary investigations. Burning mouth symptoms can be secondary to local or systemic causes such as candida infections, oral lichen planus, hyposalivation, allergies, anemia, or vitamin defi­ciencies. The typical patient with BMS is a middle­aged or postmenopausal woman. Evidence suggests that these pa­tients experience higher levels of psychological distress, such as anxiety and depression, when compared to the general population. Although several treatment approaches are sug­gested, there is still no consensus, but all patients suffering from BMS should always receive counselling including in­ formation on home remedies and lifestyle factors such as avoiding dehydration, acidic foods and drinks, spicy food, alcohol and tobacco products, alcohol­based mouth rinses, flavoured oral hygiene products, and, if possible, stress. Anti­depressants, anxiolytics, and psychotherapies are front­line treatments for BMS. Taken together, BMS is a bothersome condition for which we still have knowledge gaps regarding aetiology, pathophysiology, and treatment approaches and need to be further investigated.