Den orale medicins historie og fremtid i de nordiske lande set i et globalt perspektiv

I alle nordiske lande er der tendenser til, at aldrende befolkninger og stigende indvandring medfører øget behov for viden inden for oral medicin. Fagområdet bør derfor i fremtiden integreres endnu mere i den primære sundhedstjeneste.

Oral medicin tema illu
Oversigtsartikel Dato: 19.01.2024

De sygdomme, som specialister/tandlæger med eks­pertise i oral medicin diagnosticerer og behandler, har varierende natur og er ofte tæt relateret til andre odontologiske og medicinske specialer og fagdisci­pliner.

Begrebet oral medicin defineres lidt forskelligt fra land til land i Norden. I Sverige har man en specialist­uddannelse i fagområdet. I de øvrige nordiske lande indgår det i specialistuddannelserne i kæbekirurgi eller oral patologi. Der er ikke nogen specifik forsker­uddannelse i oral medicin i de nordiske lande, men mange publicerede ph.d.­-afhandlinger har relation til oral medicin.

I alle nordiske lande er der tendenser til, at aldrende befolkninger og stigende indvandring medfører øget behov for viden inden for oral medicin. Dertil kom­mer, at de fremskridt, der sker inden for medicinsk behandling, også påvirker mund-­ og kæberegionen og skaber et nyt og større fokus på fagområdet, som gør det påkrævet at integrere det mere i den pri­mære sundhedstjeneste. Det bør være lige så vig­tigt at forebygge og behandle orale sygdomme som sygdomme i andre dele af kroppen. Dette mål kan nås gennem tværfagligt samarbejde og uddannel­sesprogrammer. Begrebet oral medicin bør derfor i fremtiden bidrage til at sætte fokus på den orale sundhed som led i den generelle medicin.

Klinisk relevans:

De sygdomme, som specialister/tandlæger med ekspertise i oral medicin diagnosticerer og behandler, har varierende natur og er ofte tæt relateret til andre odontologiske og medicinske specialer. Begrebet oral medicin defineres lidt forskelligt fra land til land i Norden. I Sverige har man en specialistuddannelse i fagområdet. I de øvrige nordiske lande indgår det i specialistuddannelserne i kæbekirurgi eller oral patologi. I Finland kan det dog indgå i alle specialer bortset fra ortodonti. I Island foregår specialistuddannelsen i samarbejde med udenlandske universiteter. Der er tendenser til, at aldrende befolkninger og stigende indvandring medfører øget behov for viden inden for oral medicin blandt tandlæger. Fagområdet bør derfor i fremtiden integreres endnu mere i den primære sundhedstjeneste, eftersom moderne oral medicin i stigende grad fremstår som et bindeled mellem tandplejen og den generelle medicin.

Past and future perspectives of oral medicine in nordic countries as a reflection of the global community

 

The nature of the diseases that oral medicine specialists diagnose and treat throughout the oral and maxillofacial region are diverse and often closely related to other dental and medical specialties. Furthermore, there is no specific research training programme in oral medicine in Nordic countries, yet many published PhD theses are oral medicine related.

For all Nordic countries, there is a trend in an aging popu­lation and increasing immigration influx requiring specific knowledge in the subject of oral medicine. Additionally, the advancement of medical treatments, often affecting the oral and maxillofacial region, creates a new panorama for the discipline requiring oral medicine to become more integrated into primary health care. Prevention and treat­ment of oral diseases should be as important to manage as diseases affecting other parts of the body. This can be achieved through interdisciplinary collaborations and edu­cational programmes. Therefore, the concept of oral medi­cine should in the future more greatly emphasize oral health care in general medicine.