Fissurforsegling og cariesudvikling blandt norske børn

Selvom forsegling blev anvendt som et cariesforebyggende tiltag hos børn, der havde carieserfaring i det primære tandsæt, fortsatte disse børn med at udvikle caries i det permanente tandsæt.

Sekundær artikel Dato: 19.01.2024

Formål – At udforske anvendelsen af fissurforsegling som cariesforebyggende tiltag ved at beskrive karakteristika hos børn, der var blevet behandlet med fissurforsegling, og at undersøge sammenhænge mellem forsegling og cariesprævalens ved 12-årsalderen.

Metoder – I studiet indgik 3.075 børn, som blev undersøgt i 5- og 12-årsalderen. Data blev indsamlet ved hjælp af kliniske undersøgelser og spørgeskema til forældrene. Spørgeskemaet gav oplysninger om børnenes karakteristika og orale sundhedsadfærd i femårsalderen. Data vedrørende forsegling og cariesprævalens blev indhentet fra tandlægejournalerne. Studiet blev godkendt af den regionale sundhedsetiske komité (2.200.54 og 2013/1881). 

Resultater – 12 % af børnene havde fået fissurforsegling i det permanente tandsæt inden 12-årsalderen. Børn, der havde haft dentincaries i femårsalderen, havde oftere fået forsegling end børn uden caries (OR 2,0; CI 1,5-2,7). Der var sammenhæng mellem forekomst af dentincaries i 12-årsalderen og følgende forhold i femårsalderen: fissurforsegling (OR 2,8; CI 2,2-3,6), emaljecaries (OR 1,5; CI 1,2-1,9), dentincaries (OR 2,9; CI 2,3-3,6) og brug af fluoridtabletter sjældnere end én gang om dagen (OR 1,5; CI 1,3-1,8).

Konklusioner – Et fåtal af børnene havde fået foretaget fissurforsegling. Selvom forsegling blev anvendt som et cariesforebyggende tiltag hos børn, der havde carieserfaring i det primære tandsæt, fortsatte disse børn med at udvikle caries i det permanente tandsæt.

Klinisk relevans:

Brug af fissurforsegling er nyttig ved cariesforebyggelse i permanente molarer, men fissurforsegling alene er ikke nok til at hindre cariesudvikling hos cariesaktive børn. Information om og instruktion i regelmæssig tandbørstning med fluoridtandpasta samt reduktion i sukkerindtagelsen må inkluderes sammen med fissurforseglingen. Forseglinger skal desuden kontrolleres og vedligeholdes for at hindre cariesudvikling.

Fissure sealing and caries development in norwegian children

Purpose – To explore the use of fissure sealing as a caries preventive method by describing characteristics of children who had received sealants and to study associations between sealing and caries prevalence at 12 years of age. 

Methods – The study included 3075 children examined at 5 and 12 years of age. Data were collected by clinical examination and questionnaire to parents. The questionnaire provided information on child characteristics and oral health behaviour in children at 5 years of age. Data on sealing and caries prevalence were obtained from dental records. Bi- and multivariate logistic regressions were performed. The Regional Committee for Medical Research Ethics approved the study (2.200.54 and 2013/1881).

Results – Of the children, 12% had received sealants on permanent teeth before 12 years of age. Children with dentin caries at 5 years of age (OR 2.0, CI 1.5–2.7) had a higher probability of having received sealants than children without caries. Having sealants (OR 2.8, CI 2.2–3.6), enamel caries (OR 1.5, CI 1.2–1.9), dentin caries (OR 2.9, CI 2.3–3.6) and using fluoride lozenges less than daily (OR 1.5, CI 1.3–1.8) at 5 years of age were associated with having dentin caries prevalence at 12 years of age.

Conclusion – Few children had received fissure sealing. Although sealing was used as a caries preventive method in children who had experienced caries in primary teeth, these children continued developing caries in their permanent teeth.