Forlænget amning og caries blandt førskolebørn

Amning op til 18-månedersalderen havde ikke sammenhæng med cariesudvikling i førskolealderen, viser et nyt studie.

A806 Fig. 1
Sekundær artikel Dato: 19.01.2024

Formål 
– At undersøge omfanget af amning i 6-18-månedersalderen og sammenhængen mellem ammevaner og cariesforekomst i femårsalderen. 

Metoder
– Studiet omfatter 1.088 børn fra en region i Norge og er baseret på det norske Mor, Far og Barn kohortestudie (MoBa). Børnene blev undersøgt klinisk i femårsalderen, og forældrene udfyldte et spørgeskema med spørgsmål om amning, oral sundhedsadfærd og børnenes karakteristika. Der blev foretaget multivariate logistiske regressionsanalyser. Studiet er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité.

Resultater 
– 77 % af de undersøgte børn blev ammet i seksmånedersalderen, og 16 % blev stadig ammet i 18-månedersalderen. Et fåtal af børnene (6 %) blev ammet om natten i 18-månedersalderen, men 11 % fik sukkerholdige drikke i løbet af natten. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem amning op til 18-månedersalderen og cariesforekomst i femårsalderen (P > 0,05). Børn, som i 18-månedersalderen fik børstet tænder mindre end to gange dagligt (OR 2,4; CI 1,5–3,9), fik sukkerholdige drikke mindst én gang om ugen (OR 1,7; CI 1,1-2,7) og havde forældre af ikkevestlig herkomst (OR 3,4; CI 1,5-8,1), havde større sandsynlighed for carieserfaring i femårsalderen end andre børn.

Konklusioner
– Amning op til 18-månedersalderen havde ikke sammenhæng med cariesudvikling i førskolealderen.

Klinisk relevans:

Amming op til 1 1⁄2-årsalderen gav ikke forøget risiko for cariesudvikling i førskolealderen. Hyppig indtagelse af sukker og uregelmæssig tandbørstning giver derimod risiko for caries. Mødre, der ønsker at amme efter etårsalderen, skal rådes til at begrænse barnets sukkerindtagelse og børste barnets tænder to gange dagligt med fluoridtandpasta.

Prolonged breastfeeding and dental caries in preschool children


Purpose
– To explore breastfeeding from 6 to 18 months of age and to study the association between breastfeeding and caries prevalence at 5 years of age.

Methods
– The study included 1088 children from one Norwegian county and was based on the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). The children had clinical dental examination at 5 years of age, and parents answered a questionnaire, which included information on breastfeeding, oral health behaviour and child characteristic. Multivariate logistic regressions were performed. The study was ethically approved.

Results
– Of the studied children, 77% were breastfed at 6 months of age and 16% were still breastfed at 18 months of age. Few children (6%) were breastfed during night at 18 months of age, while 11% received sugary drink during night. No association was found between breastfeeding up to 18 months of age and caries prevalence at 5 years of age (P > .05). Children who at 18 months of age had their teeth brushed less than twice daily (OR 2.4, CI 1.5–3.9), consumed sugary drink once a week or more often (OR 1.7, CI 1.1–2.7) and had non-Western parents (OR 3.4, CI 1.5–8.1) were more likely to have caries experience at 5 years of age than other children.

Conclusions
– Breastfeeding up to 18 months of age was not associated with caries development during preschool age.