Lokal spredning af odontogene infektioner

Oversigtsartikel Dato: 21.03.2024

Alvorlige bakterielle infektioner i hoved-hals-området har en odontogen oprindelse i 90 % af tilfældene. Ca. 400 patienter bliver hvert år indlagt på de kæbekirurgiske afdelinger med lokal spredning af 
odontogene infektioner, nærmere betegnet odontogene abscesser. De hyppigste årsager til odontogene abscesser er henholdsvis apikal parodontitis, infektion efter fjernelse af en tand og pericoronitis. 
Risikofaktorer for udvikling af en odontogen absces kan inddeles i henholdsvis systemiske og lokale. 
Prognosen og forløbet af infektionen afhænger af tidlig og korrekt diagnose og behandling. Behandingen sigter mod at standse sygdomsprogressionen og omfatter eliminering af den odontogene infektiøse årsag, hvilket ofte vil foregå i kombination med incision og drænage og eventuel supplerende antibiotikumbehandling ved påvirket almen tilstand eller risiko for yderligere spredning. Tandlægen har således en central rolle i forebyggelse og behandling af alvorlige infektioner

Klinisk relevans:

Risikoen for, at en patient bliver hospitalsindlagt med en odontogen absces, afhænger bl.a. af rettidig diagnostik og behandling. De odontogene abscesser, som fører til hospitalsindlæggelse, udspringer som oftest fra molarer i underkæben. Diagnostik af en patient med en odontogen absces omfatter bl.a. stillingtagen til patientens almentilstand, infektionens sygdomsudbredelse og vurdering af kilden til infektionen. Behandlingen skal altid indbefatte behandling af det infektiøse fokus, derudover kan incision og drænage af abscessen være tilrådeligt hvis muligt. Antibiotikumbehandling kan være relevant ved påvirket almentilstand. 

LOCAL SPREADING OF ODONTOGENIC INFECTIONS
Bacterial infections in the head and neck have an odontogenic origin in 90% of cases. Approximately 400 patients are admitted to Danish oral and maxillofacial hospital departments each year with local spread of odontogenic infections, so called odontogenic abscess. The most common causes of odontogenic abscesses are apical periodontitis, infection after tooth extraction, and pericoronitis. Risk factors for the development of an odontogenic abscess can be systemic or local. The prognosis and course of the infection depend on early and correct diagnosis and treatment. Treatment aims to stop the progression of the disease and includes the elimination of the odontogenic infectious focus, often in combination with incision and drainage, and supplementary antibiotic treatment in cases of compromised general condition or a risk of further spread. The dentist thus plays a central role in the prevention and treatment of serious infections.