”Jeg så ham med leen stå derude

Efter flere dage med høj feber og vejrtrækningsproblemer bliver Jens Askgaard i al hast indlagt. I tre dage leder lægerne efter en forklaring, mens hans tilstand forværres. På tredjedagen afslører en spytprøve, at tandlægen har legionærsyge. Formentlig via kontamineret vand i hans dentalunit.
 

Tekst:
Foto:
Andreas Bang Kirkegaard

Jens Askgaards kone og børn er bange. De ved ikke, om deres mand og far vil overleve. 
Tre dage tidligere er den 61-årige tandlæge blevet indlagt med 41 i feber, vejrtrækningsproblemer og diarré. Og på Aarhus Universitetshospital bliver hans tilstand forværret. Til sidst kan han end ikke vende sig i sengen. 

– Jeg så ham med leen stå derude. Jeg kunne ingenting, og det stod ud i begge ender. Det værste var, at intet af det, lægerne prøvede, hjalp. 

Jens Askgaard har haft egen tandlægeklinik i Viby i Jylland i 34 år – kun fire sygedage har han registreret i de snart fire årtier, han har været klinikejer. Det ændrer sig i november 2016, hvor en stærk forkølelse udvikler sig, og han bliver indlagt og får konstateret lungebetændelse. Fire dage senere bliver han udskrevet.

– Da jeg blev udskrevet og kom tilbage til klinikken, var jeg træt og udmattet, men det regnede jeg med var en helt naturlig reaktion på indlæggelse og lungebetændelse. Men jeg fik det tiltagende værre og troede, at jeg var ved at få influenza. Jeg havde høj feber i flere dage og til sidst vejrtrækningsproblemer. Da jeg går til egen læge, bliver jeg i hast indlagt igen, fortæller han.

I tre dage forsøger lægerne sig med bredspektret antibiotika. De foretager den ene undersøgelse efter den anden. Det er først, da de tager en spytprøve, at de kan stille den endelige diagnose: Jens Askgaard har legionærsyge. 

Hvad er legionærsyge?

Legionærsyge er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila. Inkubationstiden er 2-10 dage og i nogle tilfælde længere. De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse med åndedrætsbesvær og ofte med symptomer fra andre organer som centralnerve-systemet (konfusion), lever og nyre. Dødeligheden ligger på 10-15 %.

Historisk tilfælde
I Danmark konstateres hvert år 100-150 tilfælde af legionærsyge. Smittekilden er typisk brusebadning. Men ikke i Jens Askgaards tilfælde. Her fandt bakterierne formentlig vej via aerosoler fra hans dentalunit. 

Det er første gang, der er registreret legionærsyge som følge af kontamineret vand fra en dentalunit i Danmark, mens man i Sverige, Italien og USA har oplevet dødsfald som følge af Legionella i vandet fra dentalunits. 

Tilbage i starten af november, blot seks dage før Jens Askgaard bliver indlagt første gang, foretager han en vandkvalitetsmåling. Svarene modtager han dagen efter, han bliver udskrevet fra den første hospitalsindlæggelse: I den ene unit er der målt 10.000 CFU/L Legionella pneumophila – langt over den tilladte grænse på 100 CFU/L. I den anden unit bliver målt 240 CFU/L. Klinikken bestiller et danskproduceret desinfektionsanlæg med det samme.

– Vi reagerede så hurtigt, vi kunne. Men der er jo leveringstid på sådan et rensningsanlæg, og om det kunne have gjort en forskel, ved jeg ikke. Det er usikkert, om jeg er blevet smittet før min lungebetændelse, eller om jeg først blev smittet, efter jeg blev udskrevet. Men det er i hvert fald sikkert, at lungebetændelsen har spillet en rolle, fordi legionærsyge typisk rammer ældre eller svækkede personer, mener Jens Askgaard.

NIR bliver mere detaljeret
I Tandlægeforeningen kalder odontologisk konsulent Marianne Koch Uhre Jens Askgaards historie for vigtig.

– Jens Askgaards historie illustrerer, hvor vigtigt det er, at man overholder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og kravet om en årlig vandkvalitetsmåling, siger hun. 

På Staten Serum Instituts webside finder man, udover NIR, også en intern vejledning udarbejdet for Københavns Kommune. Her er retningslinjerne uddybet yderligere, og det fremgår bl.a., at man ikke må anvende en unit, hvis tallet af Legionella pneumophila er højere end 1.000 CFU/L.

Men at der er behov for en højere detaljeringsgrad i NIR, afviser Marianne Koch Uhre og kalder de eksisterende retningslinjer for gode, og hun mener, at det er tilstrækkeligt, at det i dag beror på tandlægens faglige vurdering, om en unit skal tages ud af brug.

Det er helt surrealistisk, det jeg har været igennem. Det er jo noget, der sker for naboen.

Jens Askgaard, Klinikejer 

Lektor Tove Larsen fra Tandlægeskolen i København, som har været med til at udarbejde de nuværende retningslinjer, mener også, at tandlægens historie viser, hvor vigtigt det er at kontrollere vandkvaliteten i units løbende, og hun bekræfter, at det altid er op til den enkelte tandlæges faglige vurdering, om en unit skal tages ud af brug, indtil der foreligger en ny vandprøve efter gennemgang og desinfektion af unit.

– Vejledningen fra Statens Serum Institut for Københavns Kommune giver mere detaljerede anbefalinger til hjælp for den beslutning. Den forelå ikke, da NIR blev udarbejdet, men vi kigger på at indarbejde den ved næste revision af retningslinjerne, siger hun.

Sygdom kostede dyrt
I dag, et halvt år efter, arbejder Jens Askgaard på fuld tid igen. Men han er stadig træt, fortæller han. 

Rent økonomisk har sygdommen også kostet dyrt. Klinikken var lukket i fire uger, og 300 patienter måtte flyttes til en anden tandlæge. Den midtjyske tandlæge vurderer, at sygdomsperioden har kostet ham en omsætning i nærheden af knap 200.000 kr. Heldigvis mistede klinikken ingen patienter. 

– Det er helt surrealistisk, det jeg har været igennem. Det er jo noget, der sker for naboen. Jeg havde da ikke forestillet mig, at kimtallene var så voldsomme. Det tror jeg ikke, der er nogen tandlæger, der forestiller sig. 

Derfor har han også en enkel opfordring til landets tandlæger.

– Få nu taget de vandprøver og få vished om, hvorvidt der er bakterier eller ej, lyder opfordringen fra Jens Askgaard, og han fortsætter:
– Min historie viser, at der er en helt konkret risiko for, at både tandlæge og patienter kan blive syge. Det bliver vi nødt til at adressere. 

Læs også "Vandkvaliteten er ikke i orden: 4 ting man skal gøre"