Internationalt forskningsnyt:

BMI-måling hos børnetandlægen

Vægt med fødder
Foto: Shutterstock

WHO har udnævnt fedme til en af det 21. århundredes alvorligste sundhedsudfordringer, og i England er hvert tredje barn i 10-11-års alderen overvægtigt. Britiske forskere har derfor undersøgt, i hvilket omfang børnetandlæger deltager i opsporingen af overvægtige børn.

Der blev sendt spørgeskemaer ud til 118 specialtandlæger i pædodonti, og knap halvdelen udfyldte skemaet. Af respondenterne var der 87 %, der af og til registrerede børnenes kropsvægt, og 76 %, der registrerede børnenes højde; men kun 63 % foretog beregning af Body Mass Index (BMI = vægt (kg)/[højde (m)]2 ). Kropsmålene blev sjældent registreret rutinemæssigt; typisk blev børnene kun målt og vejet ved første besøg samt i forbindelse med behandling i generel anæstesi.

Alle de tandlæger, der foretog BMI-beregning, havde en eller flere gange grebet til handling som følge af fundene. I de fleste tilfælde havde de kontaktet patientens læge eller henvist til pædiater eller diætist; men ca. halvdelen af tandlægerne havde benyttet anledningen til at rådgive børnene om kost og motion.

Alle respondenter mente, at de havde en opgave i at deltage i registrering af over- og undervægt, og de følte sig også generelt godt klædt på til at give kostvejledning. Der var dog enkelte, som angav, at de fandt det akavet at tale om vægtproblemer med børnene.

Kommentar

Professor Berit Heitmann, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Parker Instituttet, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital:

Er det en relevant opgave for danske børnetandlæger at registrere BMI på deres patienter?

 - I Danmark måles børns højde og vægt for beregning af BMI kun tre gange i skoleforløbet, mod tidligere årligt. Børn med begyndende overvægtsudvikling opdages derfor ikke hos skolelægen eller sundhedsplejersken, og   der er ikke alternative systemer, der systematisk kan opspore eller henvise børn med begyndende overvægt til forebyggelse eller behandling. I det danske tandplejesystem er der derimod et regelmæssigt møde mellem   sundhedspersonale og barn og en oplagt mulighed for opsporing af børn i risiko for fedme.

Denne screeningsmulighed har været diskuteret gennem de seneste 25 år; men forslaget har manglet opbakning fra bl.a. sundhedsplejersker og skolelæger. BMI er et simpelt mål for overvægt. Hos personer over 18 år indikerer et BMI > 25 overvægt, mens skæringspunktet for overvægt hos børn varierer med barnets alder. Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMIkurver baseret på danske data med internationale grænseværdier.