Ny viden:

Skærmforbrug og cariogen kost hører sammen

Der er en signifikant sammenhæng mellem højt skærmforbrug og usunde kostvande, konkluderer brasilianske forskere ud fra en samlet oversigt bestående af 19 tværssnitsstudier.

Fødevarer erosioner
Illustration: Shutterstock

Fordommene står i kø: Man ser for sig en generation af overvægtige og cariesaktive børn, der i timevis sidder passivt foran en TV-, computer- eller konsolskærm og indtager uanede mængder af usunde mad- og drikkevarer.

Desværre tyder ny forskning på, at fordommene ikke er uden bund i virkeligheden.

Brasilianske forskere har udarbejdet en systematisk oversigt om sammenhængen mellem skærmadfærd og kost hos børn i alderen 2-11 år. Oversigten er baseret på 19 tværsnitsstudier, hovedsagelig fra europæiske lande.

14 af studierne blev vurderet til at være af høj kvalitet, mens to var af middelgod og tre af dårlig kvalitet.

13 af studierne omhandlede kun TV-kigning, mens de øvrige også inddrog andre typer af skærmforbrug.

Alle 19 studier påviste en signifikant positiv sammenhæng mellem højt skærmforbrug og usunde kostvaner som fx lavt indtag af frugt og grønt.

I 15 af studierne fandt man desuden positiv sammenhæng mellem skærmtid og forbrug af cariogene fødevarer som slik og sodavand.

Undersøgelsen er refereret i tidsskriftet Evidence-Based Dentistry. Det påpeges her, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem passivt TV-forbrug og dårlig kost, men at man ikke på baggrund af tværsnitsstudier kan konkludere, om der er en årsagssammenhæng. Dertil kræves randomiserede kontrollerede studier.

Shqair AQ, Pauli LA, Costa VPP et al. Screen time, dietary patterns and intake of potentially cariogenic food in children: A systematic review. J Dent 2019;86:17-26.

Paisi M, Witton R, Plessas A. Is there an association between children’s screen use and cariogenic diet? Evid Based Dent 2019 Dec 20 (4);115-6.