Dansk forskningsnyt:

Psykisk sygdom kan gå ud over børnenes tandsundhed

Børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser har 58 % forøget risiko for at udvikle caries inden skolealderen. Det konkluderer et nyt dansk studie.

Børnetandpleje
Foto: Shutterstock

Børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser (skizofreni, bipolar lidelse, svær depression) har 58 % forøget risiko for at udvikle caries inden skolealderen.

De har også 41 % forøget risiko for at gå glip af en eller flere af de syv forebyggende helbredsundersøgelser, som alle børn i Danmark skal tilbydes i løbet af de fem første leveår, og dermed falder tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet også for denne udsatte gruppe af børn.

Det er konklusionerne på en stor kohorteundersøgelse, som danske forskere har gennemført.

Undersøgelsen er baseret på registerdata for 679.339 af de 883.380 børn, der blev født i Danmark i årene 1997- 2010. 49.049 af børnene (7,8 %) havde mindst én forælder med alvorlig psykisk lidelse (APL), og 2.159 af dem havde to forældre med APL.

Risikoen var yderligere forhøjet, hvis begge forældre havde APL.

Børnene er blevet fulgt fra fødslen til femårsalderen.

Over 75 % af børnene var cariesfrie i femårsalderen; men risikoen for caries (dmf-s) var signifikant større for børn, der havde en forælder med APL (OR 1,58; P < 0,0001).

Tilsvarende var odds ratio for at gå glip af mindst én forebyggende helbredsundersøgelse 1,41 for børn med en forælder med APL (P < 0,0001).

Risikoen var yderligere forhøjet, hvis begge forældre havde APL.

Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Region Syddanmark, Region Hovedstaden samt Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet.

Kilde: Davidsen KA, Christiansen E, Haubek D, Asmussen J, Ranning A, Thorup AAE, Nordentoft M, Harder S, Bilenberg N. Parental mental illness, attendance at preventive child healthcare and dental caries in the offspring: a nation-wide population-based cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2020 Aug 18. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01936-3. [Online ahead of print].