Antibiotika:

Fire forhold øger risiko for fejlagtig ordination

Ny undersøgelse viser, at tandlæger med stor sandsynlighed ordinerer for meget antibiotika.

Antibiotikapiller
Illustration: Julie Asmussen

De britiske retningslinjer for brug af antibiotika i forbindelse med akut tandbehandling ligner de danske: antibiotika ordineres kun i tilfælde, hvor der er påvirket almentilstand eller tegn på spredning af infektionen.

Visse undersøgelser tyder imidlertid på, at en del britiske tandlæger har en mindre restriktiv tilgang til anvendelse af antibiotika, og engelske forskere har derfor foretaget en spørgeskemaundersøgelse til belysning af tandlægernes adfærd i forbindelse med behandling af tandpinepatienter.

Et spørgeskema med bl.a. to patienttilfælde (akut pulpitis og akut apikal parodontitis), hvor der ifølge retningslinjerne ikke var indikation for antibiotika, blev rundsendt via to lukkede Facebook-grupper for tandlæger. Svarprocenten var lav, idet kun 205 tandlæger (ca. 28 % af medlemmerne i de to grupper) returnerede skemaet i udfyldt stand.

37 tandlæger (18 %) svarede, at de ”helt sikkert” eller ”med stor sandsynlighed” ville ordinere antibiotika i mindst ét af de to tilfælde.

Nærmere analyse viste, at fire forhold var forbundet med signifikant forøget sandsynlighed for fejlagtig ordination af antibiotika: tandlæger, der ikke var uddannet i Storbritannien (P < 0,01); tandlæger, der ikke havde nogen postgraduat uddannelse (P < 0,05); tandlæger, der ikke mente, at de kunne opnå tilfredsstillende effekt af lokalbedøvelse (P < 0,001) og tandlæger, der afsatte mindre end 20 minutter til en nødbehandling (P < 0,05).

Derimod havde hverken tandlægernes alder eller deres tilknytning til det offentlige sygesikringssystem (NHS) nogen betydning for deres ordinationsmønster.

Kilde

Kerr I, Reed D, Brennan A-M et al. An investigation into possible factors that may impact on the potential for inappropriate prescriptions of antibiotics: a survey of general dental practitioners’ approach to treating adults with acute dental pain. Br Dent J 2021:1-6.