KEU-formand:

Derfor skal du stemme ja til overenskomstaftalerne

Er du klinikejer, er det nu, du skal stemme ja eller nej til de to overenskomstaftaler, som Tandlægeforeningen har forhandlet på plads med HK Privat og Danske Tandplejere. Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg anbefaler at stemme ja, men hvorfor? Det svarer KEU-formand Søren Bach-Petersen på her.

Mads being Mads
Lorem ipsum dolor sit amet numquat dolores iggggggggor.
Tekst: Simon Storgård Jensen, Özlem Kesmez / Foto: Dette er copyright udtræksteksten

OVERSKRIFT MACRO

Dette er en faktaboks, lorem ipsum

Tandlægeforeningen har i løbet af marts forhandlet intenst om de nye toårige overenskomster for henholdsvis klinikassistenter og tandplejere. Forligene er nu sendt til urafstemning, og klinikejerne kan stemme frem til d. 14. april. Formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg, Søren Bach-Petersen, mener, de to forlig er tilfredsstillende og en god aftale for klinikejerne. Læs her hvorfor. 

Hvorfor skal klinikejerne sige ja til aftalen?

– Vi er gået til forhandlingerne med et ønske om, at aftalerne skulle ligge inden for en økonomisk ramme på samme niveau som det øvrige arbejdsmarked, selv om den har været høj grundet verdenssituationen, samt at klinikejerne skulle have mere fleksibilitet i hverdagen. Begge dele er lykkedes for os, og vi er derfor meget tilfredse med resultatet, der vil lette klinikdriften for ejerne med den øgede mulighed for fleksibilitet.

Hvad betyder det konkret, at der er mere fleksibilitet til klinikejerne?

– I den nye overenskomst for klinikassistenter kan klinikejerne indgå lokalaftaler på klinikkerne, der kan fravige fra overenskomstens regler om løn og arbejdstid. Det kan give os mere fleksibilitet i hverdagen. Hvis klinikken ikke har en tillidsrepræsentant, kan der også indgås en aftale med en flerhed af de klinikassistenter, der er organiseret i HK Privat om fleksible arbejdstider. Det giver mulighed for at variere timeantallet uge for uge, hvor klinikassisterne fx kan arbejde mere i to uger, hvis der er meget travlt, og så ugen efter have færre timer. Samtidig ligger der også i aftalen, at vi fremover ikke har begrænsninger på hvilke dage klinikassistenterne kan arbejde. Det er efter vores opfattelse aftalt, at klinikassistenter nu kan arbejde alle ugens dage. Med aftalen vil vi som klinikejere få lettere ved at drive klinikken optimalt og samtidig kunne imødekomme de ansattes ønsker om fleksibilitet. Derudover har vi fået justeret nogle af bestemmelserne i overenskomsten, så de bliver lettere at forstå og administrere. 

Klinikejerne oplever stigende udgifter, men alligevel har I aftalt lønstigninger til både klinikassistenter og tandplejere – hvorfor?

Abe og bananer Her i landet har vi den danske model, som vi forhandler ud fra. Det vil sige, at vi i Danmark starter med de store forhandlinger, hvor Industriens gennembrudsforlig lægger rammerne for resten af arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger. Derfor forhandler vi under de vilkår, der er givet på de øvrige områder, og når der her er aftalt lønstigninger, kan vi som klinikejere ikke komme igennem med, at vi får en billigere overenskomst. Det gode ved den danske model er, at der er åbenhed og ærlighed omkring løn og vilkår, og det sikrer os ro på arbejdspladserne, da det ikke er lovligt at strejke, når der er indgået en overenskomst. 

Hvorfor er der i forliget for tandplejerne ikke aftalt andet end løn og pension? 

– Vi havde nogle meget svære forhandlinger med Danske Tandplejere, hvor det ikke lykkedes at nå til enighed, og forhandlingerne endte derfor i Forligsinstitutionen. Selv om vi havde mange elementer i spil og også var klar på at indgå en mere omfattende aftale, var det desværre ikke muligt at opnå enighed med Danske Tandplejere om andet end løn og pension. Reguleringerne ligger inden for den ansvarlige økonomiske ramme, vi ønskede, og det er jeg meget tilfreds med.  

Dette er den gule børge overskrift.

Header 1

Header 2

Header 3

Header 4
Header 5

 

På Tdlnet.dk kan du finde resultatpapirer, læse de samlede forlig og se beregninger for lønstigningerne. 

 

Dette er den gule børge overskrift.

Mads being Mads
Dette er billede teksten
Foto: Dette er copyright udtræksteksten

Tekst som kommer efter et billede. Woo!