Dansk forskningsnyt:

Patienter og tandlægestuderende foretrækker digital scanning frem for konventionel aftrykstagning

Patienterne fandt aftrykstagningen mere ubehagelig og i højere grad forbundet med åndenød og angst. Flertallet af de studerende foretrak også den digitale teknik, mens 22 % foretrak den konventionelle metode. Det viser en ny undersøgelse fra Odontologisk Institut.

Forskere fra Odontologisk Institut (Københavns Uni­versitet) har i et randomiseret klinisk overkrydsningsstudie undersøgt, hvordan tandlægestuderende og deres patienter vurderer arbejdsgangene ved henholdsvis digital scanning og konventionel aftrykstagning i forbindelse med fremstilling af implantatunderstøttede enkelt­ tandskroner.

40 patienter deltog i under­søgelsen. De blev behandlet af studerende på sidste studieår med begge teknikker, men ef­ter lodtrækning blev kun et af de to produkter sendt til vide­re forarbejdning på dentallabo­ratoriet. Efterfølgende blev patienternes og de studerendes vurdering af procedurerne registreret ved hjælp af spørge­skemaer.

80% af patienterne foretrak den digitale teknik

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel på kvalite­ten af de færdige restaureringer, der blev fremstillet med de to metoder, og patienternes oralt relaterede livskvalitet blev signifikant forbedret (P < 0,001) uafhængigt af den an­vendte procedure.

80 % af patienterne foretrak den digitale teknik, mens kun 2 % foretrak konventionel aftrykstagning, og 18 % var lige­glade. Patienterne fandt aftrykstagningen mere ubehagelig (P < 0,001) og i højere grad forbundet med åndenød (P < 0,001) og angst (P < 0,001). Flertallet af de studerende (65 %) foretrak ligeledes den digitale teknik, mens 22 % foretrak den konventionelle metode. De studerende anførte, at den konventionelle aftryksprocedure var hurtigere, men mere usikker end digital scanning. De fandt desuden den digitale teknik vanskeligere at håndtere (P < 0,05).

Seth C, Bawa A, Gotfredsen K. Digital versus conventional prosthetic workflow for dental students providing implant-supported single crowns: A randomized crossover study. J Prosthet Dent 2023 May 11. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.03.031 [Online ahead of print].