Dansk forskningsnyt:

Tre ud af fire tænder holder i 10 år efter periapikal kirurgi

10 år efter periapikal kirurgi var 26,3 % af de opererede tænder blevet ekstraheret, hvilket vil sige, at det gennemsnitlige år­lige tab af tænder var knap 3 %.

Rodspidsbetændelse

Periapikal kirurgi er en behandlingsmulighed i tilfælde, hvor der efter rodkanalbehandling stadig er tegn på infektion og/eller inflammation i det periapikale område. Der er således typisk tale om tænder med problematisk prognose; men alligevel ser det ifølge en ny dansk­svensk undersøgelse ud til, at relativt få af de behandlede tænder mistes i løbet af en periode på 10 år.

Forskere fra Odontologisk Institut (Københavns Universi­tet) og en række svenske forskningsafdelinger har i et lon­gitudinelt registerstudie fulgt en kohorte på 5.622 tænder, der ifølge det svenske sygesikringssystem (Försäkringskas­san) fik foretaget periapikal kirurgi i løbet af 2009, frem til udgangen af 2020.

10 år efter operationen var 26,3 % af de opererede tænder blevet ekstraheret, hvilket vil sige, at det gennemsnitlige år­lige tab af tænder var knap 3 %.

Molarer i underkæben havde signifikant højere risiko for at blive ekstraheret end incisiver og hjørnetænder i over­kæben (OR 2,429; P < 0,001). Desuden var risikoen for ekstraktion højere, hvis indgrebet blev foretaget i privat praksis, end på et offentligt behandlingscenter (OR 1,386; P < 0,001). I den undersøgte kohor­te blev 57,7 % af behand­lingerne foretaget i pri­vat praksis.

Forfatterne påpeger, at patienternes gennem­ snitsalder på operati­onstidspunktet var 60,5 år, og de konkluderer, at næsten tre fjerdede­le af de opererede tænder i denne overvejende ældre population kunne bevares i 10 år efter pe­riapikal kirurgi.

Rde Almeida FJM, Dawson VS, Kvist T, Frisk F, Bjørndal L Per-Erik Isberg, EndoReCo, Helena Fransson. Periradicular surgery: A longitudinal registry study of 10-year outcomes and factors predictive of post-surgical extraction. Int Endod J 2023;56:1212-21.