Lær af fejlen:

Behandling af forkert tand

En patient møder op i klinikken for at få lavet en plastbehandling på 5+. Det er en ny tandlæge, der skal udføre behandlingen, og vedkommende vurderer, at 7+ bør behandles med plast, og udfører behandlingen på denne tand. Lær af den utilsigtede hændelse her.

PATIENTTILFÆLDE
En patient møder op i klinikken for at få lavet en plastbehandling på 5+. Det er en ny tandlæge, der skal 
udføre behandlingen, og vedkommende vurderer, at 7+ bør behandles med plast, og udfører behandlingen 
på denne tand. Tandlægen behandler derfor 7+ og ikke 5+ som planlagt.

LÆRING
Forud for enhver behandling bør du orientere dig grundigt i journalen. Derudover er det vigtigt, at du sparrer med en erfaren kollega, hvis der opstår tvivl om, hvilken tand der skal behandles. Hvis der fortsat er tvivl, kan det vurderes, om der evt. skal tages et nyt røntgenbillede. 

LÆR AF FEJLEN

Siden 2010 har det været lovpligtigt for tandlæger at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) til Styrelsen for Patientsikkerhed. I alle fem regioner er der ansat risikomanagere, der arbejder med at øge patientsikkerheden på tandlægeområdet bl.a. ved at drage læring af utilsigtede hændelser og videreformidle denne læring til gavn for andre tandlæger. I samarbejde med regionernes risikomanagere deler vi på denne plads patienttilfælde, som er omskrevet, men baseret på lignende indrapporteringer. Du kan rapportere en UTH på dpsd.dk