ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Udtagning af autolog knogleblok fra mandiblen med henblik på genopbygning af kæbeknoglen

I denne oversigtsartikel illustreres de kirurgiske procedurer ved udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblen, og rationalet for valg af donorsted diskuteres.

Oversigtsartikel Dato: 19.05.2022

ABSTRACT
En autolog knogleblok fra ramus mandibulae eller mandiblens symfyseregion anses som det foretrukne transplantationsmateriale til lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse. Valg af relevant donorsted fra mandiblen afhænger af forskellige aspekter inklusive mængde og kvalitet af den nødvendige knogle, adgang til donorstedet, potentielle kirurgiske komplikationer og kirurgens præference. Anvendelse af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion vil sædvanligvis medføre en hurtigere vaskularisering og integration mellem knogleblokken og recipientstedet samt en større breddeøgning af processus alveolaris sammenlignet med en autolog knogleblok fra ramus mandibulae. Imidlertid er udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion forbundet med en signifikant større risiko for postoperative komplikationer, herunder smerte, manglende sensibilitet/ negativ vitalitetstest/pulpanekrose svarende til underkæbens incisiver og hjørnetænder samt påvirket sensibilitet svarende til hagens hud og underlæbe inklusive mundslimhinden og prolabium. I nærværende oversigtsartikel illustreres de kirurgiske procedurer ved udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblen, og rationalet for valg af donorsted diskuteres.

HARVESTING OF AUTOGENOUS BONE BLOCK FROM THE MANDIBLE FOR ALVEOLAR RIDGE AUGMENTATION 
An autogenous bone block graft from the ascending mandibular ramus or mandibular symphysis is considered the preferred grafting material for lateral alveolar ridge augmentation prior to implant placement. The choice of specific donor site of the mandible is influenced by various aspects, including quantity and quality of the bone graft, access to the donor site, potential surgical complications and the surgeon's preference. An autogenous bone block graft from the mandibular symphysis is generally characterized by a faster vascularization and integration between the bone block graft and the recipient site as well as an increased width of the alveolar process compared with the use of an autogenous bone block graft from the ascending mandibular ramus. However, harvesting of an autogenous bone block graft from the mandibular symphysis is associated with a significantly increased risk of postoperative complications including pain, numbness/negative vitality test/pulp necrosis of the mandibular canines and incisors as well as neurosensory disturbances in the chin and lower lip, including the oral mucosa and prolabium. In this review article, harvesting of an autogenous bone block graft from the mandible is illustrated and the rationale for selection of donor site is discussed.

Klinisk relevans:
Ramus mandibulae og mandiblens symfyseregion er de hyppigst anvendte intraorale donorsteder til udtagning af en autolog knogleblok med henblik på lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse. En autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion medfører en hurtigere vaskularisering og integration mellem knogleblokken og recipientstedet samt en større breddeøgning af processus alveolaris. Imidlertid er udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion forbundet med en signifikant større risiko for smerte, ændret sensibilitet/ negativ vitalitetstest/pulpanekrose i underkæbens incisiver og hjørnetænder samt påvirket sensibilitet svarende til hagens hud og underlæbe, inklusive mundslimhinde og prolabium. Udtagning af en autolog knogleblok fra ramus mandibulae betragtes derfor som det foretrukne donorsted i forbindelse med lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse.