Lateral genopbygning af processus alveolaris med en autolog knogleblok før implantatindsættelse

I denne oversigtsartikel præsenteres den nuværende viden om lateral genopbygning af processus alveolaris med en autolog knogleblok før implantatindsættelse. Endvidere illustreres den kirurgiske procedure.

A695 Img 7
Oversigtsartikel Dato: 19.05.2022

ABSTRACT
Sufficient højde og bredde af processus alveolaris er en vigtig forudsætning for at sikre en ideel implantatplacering i kæbeknoglen og etablere grundlaget for en korrekt æstetisk og funktionel udformning af den senere protetiske erstatning med en god langtidsprognose. Imidlertid ses ofte betragteligt svind af den faciale kæbeknogle efter traumatisk tandtab, tandekstraktion eller langvarig tandløshed. Genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse er derfor ofte nødvendigt, når dimensionerne er utilstrækkelige til at sikre minimum 1-2 mm knogle omkring hele implantatet. Lateral genopbygning af processus alveolaris med en autolog knogleblok er den hyppigst anvendte kirurgiske procedure til breddeøgning af processus alveolaris før implantatindsættelse. Langtidsundersøgelser og systematiske oversigtsartikler har vist høj overlevelse af suprastruktur og implantat, begrænset periimplantært marginalt knogletab, forudsigelig breddeøgning af processus alveolaris og relativt få komplikationer. I nærværende oversigtsartikel præsenteres den nuværende viden om lateral genopbygning af processus alveolaris med en autolog knogleblok før implantatindsættelse. Endvidere illustreres den kirurgiske procedure. 

Klinisk relevans:

Genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse er nødvendigt, når dimensionerne af processus alveolaris er utilstrækkelige til at sikre minimum 1-2 mm knogle omkring hele implantatet. Lateral genopbygning med en autolog knogleblok er den hyppigst anvendte kirurgiske procedure til breddeøgning af processus alveolaris før implantatindsættelse. Langtidsundersøgelser og systematiske oversigtsartikler har vist høj overlevelse af suprastruktur og implantat, begrænset periimplantært marginalt knogletab, forudsigelig breddeøgning af processus alveolaris og få komplikationer ved korrekt udførelse af denne kirurgiske procedure.

LATERAL ALVEOLAR RIDGE AUGMENTATION WITH AN AUTOGENOUS BONE BLOCK GRAFT
Sufficient height and width of the alveolar process is an important prerequisite to ensure ideal implant placement in the alveolar process as well as an optimal positioning for correct aesthetic and functional outline of the prosthetic solution with a good long-term prognosis. However, considerable atrophy of the buccal alveolar process is often seen following traumatic tooth loss, tooth extraction or prolonged edentulousness. Alveolar ridge augmentation prior to implant placement is therefore frequently necessary when the dimensions are insufficient to ensure a minimum of 1-2 mm of bone around the entire implant. Lateral alveolar ridge augmentation with an autogenous bone block graft is the most commonly used surgical procedure to increase the width of the alveolar process before implant placement. Long-term studies and systematic reviews have revealed high survival of suprastructure and implant, limited peri-implant marginal bone loss, predictable gain in alveolar ridge width, and relatively few complications. In the present review, the current knowledge on lateral alveolar ridge augmentation with an autogenous bone block graft is presented. In addition, the surgical procedure is illustrated.