Sølv- og tinfluorider i forebyggelse og behandling af caries og erosioner

Fokusartikel Dato: 03.11.2017

Caries og dentale erosioner udgør væsentlige udfordringer inden for tandplejen. Ud over fjernelse af kausale faktorer (sukker og syrer) er også sølv- og tinfluorider på det seneste kommet i fokus som mulige elementer i forebyggelse og behandling af disse tilstande.

Sølvdiaminfluorid har dokumenteret effekt inden for forebyggelse og behandling af caries. Tinfluorid har været undersøgt i forbindelse med forebyggelse af dentale erosioner.

Denne artikel giver et overblik over disse to metalfluoriders mulige virkningsmekanismer og gennemgår tilgængelige data vedrørende deres kliniske effekt.

Klinisk relevans:

Sølvdiaminfluorid har dokumenteret effekt inden for forebyggelse og behandling af emalje- og rodcaries. Produkter (fx tandpastaer og mundskyllevæsker), som indeholder tinfluorid, har potentiale til at forsinke progression af dentale erosioner.

Silver and stannous fluorides in prevention and treatment of caries and tooth erosions
Caries and dental erosions involve major challenges in dentistry. In addition to removal of causal factors (sugars and acids), in the management of those conditions, silver and tin (stannous) fluorides have recently received much attention.

Silver diamine fluoride has proved effective for arresting and prevention caries. Stannous fluoride has been of particular interest in the prevention of dental erosions.

This paper provides an overview of proposed mechanisms of action and available data on clinical effectiveness for these two metal fluorides.