Islandske teenageres tandsundhed og forebyggende tiltag for aldersgruppen

ABSTRACT

Fokusartikel Dato: 20.11.2018

Ændringer i tandsundheden for islandske børn og unge fra tidligere undersøgelser til den seneste nationale undersøgelse i 2005 danner grundlag for beslutninger vedrørende tandsundhedsmål for disse aldersgrupper i Island. Cariessituationen er ændret, så de fleste børn (50 %) nu har sunde tænder. Fra 1996 til 2005 steg cariesprævalensen blandt børn og unge. I 2005 var kun 34 % af de 12-årige og 20 % af de 15-årige cariesfrie. Tanderosioner blev mere almindelige, idet prævalensen blandt 15-årige steg fra 22 % i 1995 til 31 % i 2005. Prævalensen var 22,5 % blandt piger og hele 37,4 % blandt drenge. Børn og unge har generelt dårligere tandsundhed i Island end i de øvrige nordiske lande. Adgangen til tandpleje blev forbedret i 2013, og det er nu en vigtig opgave at indsamle ny information om børn og unges tandforhold for at evaluere, hvad den nye aftale har betydet for tandsundheden.

Klinisk relevans:

Tandsundheden blandt børn og unge i Island har været dårligere end i de øvrige nordiske lande. De økonomiske og organisatoriske forhold for børnetandplejen er ændret flere gange; men i 2013 blev der indført et nyt system, som indebar, at alle børn skulle tilknyttes en familietandlæge. Dette har ført til en betydelig stigning i andelen af børn, der går til tandlæge; men der er behov for mere klinisk forskning til evaluering af børnenes orale sundhed.

DENTAL HEALTH IN ICELANDIC TEENAGERS AND ASSOCIATED PREVENTIVE POLICIES
Changes in oral health of Icelandic children and adolescents from early investigations to the last national research, in 2005, provides the basis for dental health aims for these groups in Iceland. Dental caries has changed, with most chil-dren (50%) now having good dental health. From 1996 until 2005 caries prevalence rose in children and adolescents. In 2005 only 34% of 12-year-olds and 20% of 15-year-olds were caries-free. Dental erosion was increasingly common with prevalence rising among 15-year-olds from 22% in 1995 to 31% in 2005. The prevalence in girls was 22.5% but in boys the prevalence was 37.4%. Dental health of Icelandic children and adolescents is not as good as that reported from other Nordic countries. Improved access to dental care began in 2013 so it is now essential to collect new information on the dental health of adolescents, in order to evaluate accurately the benefits of the new agreement.