pH og erosivt potentiale for midler mod mundtørhed

ABSTRACT

Fokusartikel Dato: 20.11.2018

Patienter, der lider af mundtørhed, har nedsat resi-stens over for caries og erosion. Et stort antal for-skellige produkter markedsføres til forebyggelse af og symptomlindring ved mundtørhed; men der er kun få undersøgelser, der har beskæftiget sig med disse produkters sikkerhed i relation til ero-sion. Denne artikel refererer tre undersøgelser af pH og erosivt potentiale for mundskyllemidler og midler mod mundtørhed. Der var betydelig varia-tion i pH-værdierne, og desuden blev der fundet en signifikant negativ relation mellem produkternes pH-værdier og erosive potentiale. Disse in vitro-eksperimenter kan ikke direkte overføres til den kliniske situation; men de kan give et fingerpeg om, at man skal være varsom med, hvilke midler man anbefaler til patienter, som har forøget risiko for caries og erosioner.

Klinisk relevans:

pH-værdien kan variere betydeligt blandt produkter, som markedsføres til brug for patienter, der lider af mundtør-hed. Nogle produkter har lave pH-værdier og kan derfor potentielt være eroderende afhængigt af den kliniske situ-ation. Da patienter med mundtørhed har nedsat resistens mod caries og erosion, bør man overveje disse forhold nøje, før man anbefaler sine patienter et produkt til be-handling af mundtørhed.

pH AND EROSIVE POTENTIAL OF DRY MOUTH TREATMENTS
Patients suffering from dry mouth have reduced resistance against caries and erosion. A host of products are frequently recommended for patients with dry mouth for prevention and symptom relief. Few studies have investigated the safety of these products with regards to erosion however. This ar-ticle reports on three studies which investigated the pH and erosive potential of dry mouth treatments and mouth rinses. A wide variation in pH values was found. Furthermore, a significant negative relationship was found between the pH values and erosive potential of the products. While these in vitro experiments cannot be directly extrapolated into the clinical scenario, these results suggest that care should be taken when recommending products for patients susceptible to caries and erosion.