Infektionshygiejnens rolle i forebyggelse af antibiotikaresistens

ABSTRACT

Hygiejne
Oversigtsartikel Dato: 27.02.2019

Spredning af resistente og multiresistente bakterier er et verdensomspændende problem, hvis forebyggelse kræver en indsats fra internationalt til lokalt niveau. De seneste år er der formuleret internationale og nationale strategier til forebyggelse af spredningen af resistente bakterier, og et af målene omhandler forbedret infektionskontrol gennem effektive hygiejniske tiltag. I de vestlige lande drejer det sig især om tiltag i sundhedsvæsnet, herunder på tandklinikker.

Undersøgelser har påvist multiresistens i enkelte Enterobacteriaceae og Enterococcusstammer fra mundhulen og en række tilfælde af MRSA (methicillin-resistente Staphylococcus aureus ). Ligeledes er der påvist overførsel af MRSA på tandklinikken og endda efterfølgende sygdomsudvikling. Resistens hos bakterier i normalfloraen i mundhulen er også et stigende problem. Forebyggelsen af smittespredning skal tilrettelægges, så overførsel fra såvel mundhule som hud og hænder forhindres. Dette opnås ved basale hygiejnerutiner inkluderende korrekt håndhygiejne og anvendelse af personlige værnemidler. Desuden skal der ud over rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter og udstyr fokuseres på forebyggelse af reservoirdannelse med resistente bakterier på klinikken gennem grundig rengøring og overfladedesinfektion. Kort sagt drejer også forebyggelse af spredning af resistente bakterier sig om en fornuftig tilrettelæggelse af alle arbejdsgange og optimal efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer ved undersøgelse og behandling af alle patienter på tandklinikken.

Klinisk relevans:

Spredning af antibiotikaresistente bakterier på tandklinikken øger antallet af bærere samt risikoen for infektioner med resistente bakterier. Dermed stiger behovet for anvendelse af bredspektrede antibiotika. Tandlæger i Norden kan bidrage til at bremse denne udvikling ved at skærpe indikationerne for administration af antibiotika samt – ikke mindst – ved optimal efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer ved alt arbejde på tandklinikken. Ved brug af basale hygiejnerutiner som korrekt håndhygiejne, anvendelse af personlige værnemidler og rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter samt forebyggelse af reservoirdannelse af resistente bakterier på klinikken ved grundig rengøring og overfladedesinfektion bremses spredning af resistente bakterier i samfundet effektivt.