Undersøgelse og diagnostik af hjerte-kar-sygdomme

ABSTRACT

ballonbehandling
Fokusartikel Dato: 07.06.2023

Hjerte-kar-sygdomme er folkesygdomme, som deler fælles risikofaktorer med odontologiske lidelser, fx parodontitis. Patienter med hjerte-kar-sygdomme undergår ofte et komplekst udrednings- og behandlingsforløb.

Der gives en fokuseret oversigt over symptomer, diagnostik og behandling af hjerte-kar-sygdomme med udgangspunkt i iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, arytmier og klapfejl. For tandlæger har basal viden om almindelige former for hjerte-kar-sygdommes kliniske konsekvenser, fx ved antikoagulationsbehandling, pacemakerpatienter og endokarditisforebyggelse, ligesom det sikrer en professionel relation til både patient og de behandlende læger.

Klinisk relevans:

Hjerte-kar-sygdomme deler risikofaktorer med parodontitis, fx rygning og diabetes, og er hyppige lidelser, der ofte kræver kompleks udredning og behandling. Mange patienter klager over anstrengelsesudløst trykken i brystet, åndenød, hjertebanken og/eller hævede ben. De diagnostiske undersøgelser omfatter specielt ekkokardiografi, som belyser hjertets struktur og funktion, arbejds-ekg (cykeltest), hjerte-CT-scanning og koronarangiografi. Patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, arytmi eller klapfejl behandles ofte med blodfortyndende medicin, pacemaker eller mekanisk klapprotese, som kræver særlig opmærksomhed ved tandlægebesøg.