Doctor’s delay af osteosarkom

ABSTRACT

a546 fig.
Kasuistik Dato: 02.09.2019

BAGGRUND – Tidlig henvisning af oral cancer forbedrer prognosen, mens en forsinkelse kan have konsekvenser for mortaliteten. ”Doctor’s delay”, dvs. tiden fra første henvendelse hos behandler, til patienten er henvist til yderligere udredning, spiller derfor en væsentlig rolle.

PATIENTTILFÆLDE – Et patientforløb på 3,5 måneder beskrives fra første kontakt hos praktiserende tandlæge til diagnosen, osteosarkom af maksillen, foreligger. Forløbet er langstrakt, dels fordi de tidlige tegn på oral cancer ikke genkendes, og dels fordi biopsien fra egen tandlæge var inkonklusiv.

KONKLUSION – Tidlige tegn på cancer kan forveksles med benign forandring. Differentialdiagnostik bør inkludere malignitet ved ukarakteristisk infektionsforløb kombineret med røntgenologisk ujævnt afgrænset knogleopklaring og resorptioner. Tandlægen kan reducere ”doctor’s delay” ved rettidig henvisning ved mistanke om malignitet og derved reducere mortaliteten.

Klinisk relevans:

En af tandlægens unikke funktioner er at undersøge patienten for potentielt maligne og maligne forandringer i mundhulen, da det udelukkende er hos tandlægen, at mundhulen undersøges rutinemæssigt. De tidlige kliniske tegn på oral cancer kan være vanskelige at genkende, især fordi visse karakteristika som hævelse, smerte og sår også er typiske i et bakterielt betinget infektionsforløb. Det er derfor vigtigt, at tandlægen er bekendt med typiske karakteristika for et infektionsforløb og kan reagere straks ved at henvise til relevant instans, når den kliniske proces ikke responderer som forventet på den igangsatte infektionsbehandling. Den globale mortalitet for oral cancer er på 50 %, men tidlig diagnostik i almen praksis af malignitetssuspekte kliniske tegn kan resultere i en hurtigere udredning og en bedre prognose for patienten (1).