Øget kimtal i dentalunits – en case

ABSTRACT

a552
Fokusartikel Dato: 12.09.2019

Baggrund
Klor tilsættes vand i dentalunits for at holde et lavt kimtal. Det indebærer en risiko for korrosion af instrumenter, hvorfor lave koncentrationer af klor foretrækkes.

Case
På Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, havde man i flere år opretholdt et lavt kimtal i unitvandet med en koncentration på 0,2 ppm klor, der ligger betydeligt under de anbefalede 2,5 ppm. For yderligere at reducere risikoen for korrosion blev klorkoncentrationen nedsat til 0,15 ppm. Efterfølgende konstateredes et let forhøjet kimtal, der fortsatte på trods af tilbagestilling af klorkoncentrationen til 0,2 ppm. Fejlfinding viste, at automatisk desinfektion af unit stoppede, hvis unitcomputeren blev opdateret i en ferieperiode, hvor unit ikke var i brug. Systemet blev omlagt, så automatisk desinfektion blev gjort uafhængigt af den enkelte unitcomputer, og alle units blev renset med vand tilsat 1,9 ppm klor. Herefter var kimtallet reduceret til det lave niveau, det havde haft før nedsættelse af klorkoncentrationen.

Konklusion
Man bør regelmæssigt sikre sig, at der ikke er tekniske problemer med units desinfektionssystem. Desinfektionsstop og lav koncentration af desinfektionsmiddel kan føre til biofilmdannelse i dentalunits rørsystemer, hvor en rensning af hele systemet er nødvendigt for at genetablere vedvarende god vandkvalitet.

Klinisk relevans:

God vandkvalitet i dentalunits er ikke en selvfølge selv med kontinuerlig desinfektion og gentagne lave kimtalsmålinger. Mellem de årlige kimtalsmålinger bør man regelmæssigt kontrollere desinfektionssystemet for tekniske problemer, så der kan reageres hurtigt på systemnedbrud med henblik på at undgå biofilmdannelse og øget kimtal.