Vandbehandling i danske tandklinikker – en spørgeskemaundersøgelse

ABSTRACT

Spørgeskema
Originalartikel Dato: 12.09.2019

Formål og metode
Denne artikel bygger på en spørgeskemaundersøgelse af de deltagende danske tandlægers viden om, håndtering af og holdninger til vandkvaliteten i dentalunits. Dette emne er hidtil sparsomt belyst.

Resultater
Af de 456, der havde åbnet spørgeskemaet, fuldførte 56 % skemaet, mens 25 % delvist gennemførte skemaet. En stor majoritet (84 %) fulgte de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker og fik den mikrobiologiske vandkvalitet undersøgt én gang årligt eller oftere. Hele 93 % angav at kende retningslinjerne vedrørende vandkvalitet, men 35 % kunne dog ikke angive en grænse for kimtallet i deres units. Størstedelen desinficerede både den ældste (74 %) og yngste unit (83 %). Kun 2 % af tandlægerne udtrykte stor bekymring for, om vandkvaliteten kunne påvirke tandlægernes egen, personalets og/eller patienternes sundhedstilstand.

Konklusion
En stor del af de adspurgte tandlæger desinficerede deres dentalunits, både yngste og ældste unit. Ikke alle kendte grænseværdien på 500 cfu/ml, så der er fortsat behov for information. Deltagerne i undersøgelsen var i langt mindre grad bekymret i forhold til en tidligere undersøgelse. Samlet set var de tandlæger, der besvarede spørgeskemaet, opmærksomme på korrekt håndtering af vandet i dentalunits.

Klinisk relevans:

De seneste 15 år har der været fokus på vandkvaliteten i dentalunits, og De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker anbefaler årlig undersøgelse af kimtallet og har opstillet kvantitative retningslinjer. Denne undersøgelse viser, at danske tandlæger er opmærksomme på vandkvaliteten i dentalunits, og den har afdækket tandlægers viden om dentalunits’ vandkvalitet, så fremtidig information kan målrettes.