Originalartikel:

En opfølgende undersøgelse efter kæbeledsartroskopi

ABSTRACT

A688
Originalartikel Dato: 24.01.2022

Baggrund

Kæbeledsartroskopi er en kirurgisk procedure, som kan anvendes til diagnostik og behandling af visse temporomandibulære dysfunktioner. Effekten af kæbeledsartroskopi er kontroversiel.

Materiale og metode

Nærværende retrospektive undersøgelse er baseret på journalmateriale fra patienter, som fik foretaget kæbeledsartroskopi på Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021. Et standardiseret skema blev anvendt til registrering af diagnose, smerte, smertestillende medicin, gabeevne, knæk, komplikationer og tilfredshed. Patienterne blev efterfølgende indkaldt til en opfølgende kontrol.

Resultater

Der blev i alt foretaget 28 kæbeledsartroskopier på 25 patienter (tre mænd og 22 kvinder) med en gennemsnitsalder på 34 år (17-71 år). Patienterne havde fået stillet diagnoserne anterior diskusdisplacering med og uden reduktion. Smerteintensiteten faldt statistisk signifikant efter kæbeledsartroskopi (P < 0,0001). Ligeledes blev gabeevne statistisk signifikant forøget efter kæbeledsartroskopi hos patienter med anterior diskusdisplacering uden reduktion (P < 0,0001). Der blev ikke registreret nogen komplikationer.

Konklusion

Kæbeledsartroskopi er en god procedure til diagnostik og behandling af visse temporomandibulære dysfunktioner, når konserverende behandling har ingen eller minimal effekt. Proceduren kan reducere smerteintensiteten, forøge gabeevnen og eliminere knæk.

Klinisk relevans:

Tandlæger bliver ofte konsulteret af patienter med smerter, nedsat gabeevne og knæk fra kæbeleddet. Kæbeledsartroskopi er en mindre kirurgisk, diagnostisk procedure, som kan kombineres med artrocentese og eventuel injektion af glukokortikosteroid i kæbeleddet. Henvisning til en Kæbekirurgisk Afdeling med henblik på yderligere diagnostik og behandling af temporomandibulære dysfunktioner kan foretages, såfremt en patient ikke responderer på konserverende behandling.

A FOLLOW-UP EXAMINATION AFTER ARTHROSCOPY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT

BACKGROUND – Arthroscopy of the temporomandibular joint is a surgical procedure that can be used to diagnose and treat certain temporomandibular dysfunctions. The effect of arthroscopy on the temporomandibular joint is controversial.

MATERIAL AND METHOD – The present retrospective study is based on records from patients who had undergone arthroscopy of the temporomandibular joint at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital from January 1, 2017 and June 30, 2021. A standardised scheme was used to collect data including diagnosis, pain, analgesics, mouth opening, clicking, complications and satisfaction.

RESULTS – A total of 28 arthroscopies of the temporomandibular joint in 25 patients (3 men and 22 women) with a mean age of 34 years (17-71) were included. The patients had been diagnosed with anterior disc displacement with and without reduction. The pain intensity decreased statistically significantly after arthroscopy of the temporomandibular joint (P < 0,0001).

In addition, the mouth opening was statistically significantly increased following arthroscopy in patients with anterior disc displacement without reduction (P < 0,0001). No complications were observed.

CONCLUSION – Arthroscopy of the temporomandibular joint is a good procedure for diagnosis and treatment of temporomandibular dysfunctions, when conservative treatment is insufficient. The procedure has a good effect on pain, mouth opening and clicking.