Oversigtsartikel:

Orofaciale smerter, der minder om primære hovedpinetilstande: Et overblik over det nyeste medlem i familien af orofaciale smerter

ABSTRACT

Hovedpine
Oversigtsartikel Dato: 24.01.2022

Hovedpinetilstande, der involverer ansigtsregionen, er relativt almindelige, men udgør alligevel en diagnostisk udfordring, især hvis patienterne kun har smerter i ansigtet eller mundhulen. Vigtige kendetegn, som man skal være opmærksom på i differentialdiagnostik mellem hovedpinetilstande i ansigtet og andre former for orofacial smerte, er det tidsmæssige mønster samt forekomst af ledsagesymptomer som kvalme, opkast, fotofobi og fonofobi samt autonome symptomer som ptose (hængende øjenlåg), miosis (lille pupil), tåreflåd og næseflåd. 

Opmærksomhed på disse forhold kan forebygge unødvendige indgreb som rodbehandlinger, ekstraktioner, fyldninger, ortodontisk behandling og kæbekirurgiske behandlinger, som konsultation hos tandlægen ellers let kunne føre til. Erkendelsen af disse tilstandes eksistens har ført til, at de er blevet optaget i International Classification of Orofacial Pain (ICOP) under navnet Orofaciale smerter, der minder om primære hovedpinetilstande. Formålet med denne artikel er at præsentere en oversigt over den litteratur, der omhandler disse tilstande.

Klinisk relevans:

Hovedpinetilstande, der manifesterer sig i ansigtsregionen, kan forveksles med de mange forskellige andre typer af ansigtssmerter, og det er derfor sandsynligt, at patienter med sådanne lidelser vil henvende sig til deres tandlæge. Den beskedne litteratur, der findes om emnet, tyder på, at disse patienter ofte vil ende med at få foretaget invasive tandbehandlinger som rodbehandling eller ekstraktion, fordi de fleste tandlæger ikke er bekendt med disse tilstande. Det er derfor yderst vigtigt, at tandlæger bliver opmærksomme på tilstandene, afstår fra unødvendig behandling og henviser patienterne til afdelinger med særlig erfaring i behandling af hovedpine eller orofaciale smertetilstande.

OROFACIAL PAINS RESEMBLING PRESENTATIONS OF PRIMARY HEADACHES: AN OVERVIEW OF THE NEWEST MEMBER OF THE OROFACIAL PAIN FAMILY

Headache disorders with involvement of the facial region are relatively common but nonetheless present a diagnostic challenge, particularly when patients present solely with facial or intraoral pain. Distinguishing features that should be considered when differentiating headache disorders presenting in the facial region from the other orofacial pains are the temporal pattern, accompanying symptoms such as nausea, vomiting, photophobia and phonophobia, and autonomic symptoms such as ptosis, miosis, lacrimation and rhinorrhea.

This distinction is important because it prevents unnecessary invasive dental treatments such as endodontics,
teeth extractions, fillings, orthodontics and maxillofacial surgery, which may be prone to occur when these patients visit the dentist. For the recognition of these disorders to grow, they have now been included in the International Classification of Orofacial Pain (ICOP) under the name Orofacial pains resembling presentations of primary headaches. The purpose of this article is to present an overview of the literature pertaining to these disorders.

Emner