Botulinumtoksin, et lægemiddel med potentiel interesse for tandlæger – en introduktion

Tandlægers teoretiske og praktiske baggrund kan gøre dem i stand til at foretage injektioner med BoNT efter supplerende træning og afhængig af de gældende nationale retningslinjer og autorisationer.

A750 Botulinumtoksin, et lægemiddel med potentiel interesse for tandlæger – en introduktion
Sekundær artikel Dato: 22.05.2023

Denne oversigt er en introduktion til medicinske, ikkekosmetiske behandlinger med botulinumneurotoksin (BoNT) i det orofaciale område. Der fokuseres på de aktuelt mest anvendte, bedst dokumenterede og sikreste indikationer af særlig interesse for tandlæger i forbindelse med dystoni og sialoré. Medicinsk behandling med BoNT svarende til nugældende regler i Danmark foregår kun på specialklinikker, men introduktionen understreger også vigtigheden af tandlægens rolle med hensyn til korrekt diagnostik på baggrund af interdisciplinært samarbejde, præcis placering af injektionerne, registrering af behandlingseffekten og kontrol af den orale sundhed med hensyn til bivirkninger. 

Klinisk relevans:

Injektioner med botulinumtoksin er, når de vejledes med elektromyografi og ultrasonografi, sikre, effektive og reversible behandlinger af visse orofaciale muskellidelser og problemer med savlen. Behandlingerne bør foretages i et tværfagligt samarbejde og under regelmæssig kontrol af den orale sundhed.

BOTULINUM TOXIN, A DRUG WITH POTENTIAL INTEREST FOR DENTISTS – AN INTRODUCTION

The review is an introduction to medical, non-cosmetic treatments with botulinum neurotoxin (BoNT) in the orofacial region. It focuses on the current most common, best-documented and safest indications of interest for dentists in terms of dystonia and sialorrhea. These conditions are recommended to start with and suitable to gain better skill and experience with BoNT. The introduction also stresses the importance of correct diagnostics based on interdisciplinary cooperation, precise targeting of the injections, measurements of treatment effect, and control of the oral health with regard to side effects.