Almindelige mundslimhindelidelser

Artiklens primære formål er at give en detaljeret beskrivelse af de kliniske karakteristika, såvel som de histopatologiske karakteristika og andre parakliniske undersøgelsesresultater (hvor dette er relevant).

Oversigtsartikel Dato: 25.03.2024

Rationalet for at udvælge netop de tilstande, der præsenteres i denne artikel, er, at det er de mest almindelige mundslimhindelidelser, som alment praktiserende tandlæger ser i deres klinik (1-3). Hovedproblemet for tandlægen er ofte at nå frem til en korrekt diagnose. Det er derfor artiklens primære mål at give en detaljeret beskrivelse af de kliniske karakteristika, såvel som de histopatologiske karakteristika og andre parakliniske undersøgelsesresultater (hvor dette er relevant). Når først den korrekte diagnose er stillet, er det ofte muligt at finde information om relevante behandlingsstrategier ved søgning i diverse kilder.

Artiklen og de beskrevne læsioner skal ses i forlængelse af temaets efterfølgende artikel, som omhandler vigtige differentialdiagnoser til denne artikels tilstande. 

Klinisk relevans:

  • Alle tandlæger, der arbejder i voksen- eller børne-/ungdomstandpleje, møder patienter med almindelige mundslimhindelidelser i deres klinik.

  • Når først en korrekt diagnose er stillet, er det som regel muligt at finde information om relevante behandlingsstrategier ved søgning i diverse kilder.
Common oral mucosal lesions


The rationale for choosing the lesions included in the present paper is that they are the most common oral mucosal diseases that general practitioners experience in their practice (1-3). The key problem that general practitioners often encounter is to arrive at a correct diagnosis. Therefore, the primary goal of the present paper is to detail the clinical characteristics, as well as histopathological characteristics and other paraclinical examinations (when appropriate). Once a correct diagnosis is established, it is often possible to acquire information about appropriate management strategies through several different information sources. 
The paper and the presented lesions should be seen in perspective of the next paper in the present theme, where important differential diagnoses to the lesions in the present paper are portrayed.