Nye regler for journaloverdragelse skaber usikkerhed

De nye regler for journaloverdragelse skaber stor forvirring blandt købere og sælgere af tandklinikker. Loven virker ikke efter hensigten og kan risikere at gå ud over patientsikkerheden, lyder det fra flere klinikejere. Hul i hovedet og dybt problematisk, mener Tandlægeforeningen, der vil have loven ændret.

Aabnings Illu
Tekst: Kim Andreasen / Illustration: RASMUS MEISLER

I juni sidste år vedtog Folketinget – meget overraskende – en ændring af autorisationslovens regler for overdragelse af patientjournaler på tandklinikker. Det betyder, at klinikejeren nu skal indhente eksplicit samtykke fra hver enkelt patient, før man kan overdrage journalen til en ny klinikejer. De nye regler har skabt stor usikkerhed for mange af de klinikejere, som står overfor at skulle afhænde deres praksis, og for de tandlæger, som gerne vil købe en ny klinik. 

Nye regler gjorde mig svedt 

En af dem er Leila Seidelin Bache, som ejer to klinikker på hhv. Frederiksberg og i Holbæk. I sensommeren 2021 havde hun længe planlagt at foretage en delvis klinikoverdragelse til en af hendes ansatte tandlæger. 

– Men da jeg hørte om de nye regler, som var på vej, blev jeg helt svedt, og vi skyndte os at lave overdragelsen, inden loven blev vedtaget. Det er fuldstændig tåbeligt, at bare fordi vi ændrer firmastruktur og dermed skal skifte CVR-nummer, skal vi ud at indhente samtykke hos flere tusind patienter. Den behandlende tandlæge er jo den samme. Jeg synes, det er en enorm forstyrrelse i vores arbejde og i patienternes liv, siger Leila Seidelin Bache.

Havde tandlægen fra Frederiksberg ikke nået at få overdragelsen på plads inden 1. juli 2021, skønner hun, at hun havde været nødt til at udskyde den oprindelige overtagelsesdato. 

– Vi havde skullet bruge mindst tre måneder på at indhente samtykke, og det er ikke rimeligt for hverken køber eller sælger, at overtagelsen skal trække i langdrag på grund af de nye regler, siger Leila Seidelin Bache. 

Sælgere og købere med udfordringer 

I Thorning i det midtjyske har Trine Fog netop solgt sin klinik til Signe Rasmussen. Både køber og sælger fortæller om de udfordringer, de nye regler har skabt for dem i forbindelse med overdragelsen af klinikken.

– Som sælger er det besværligt at have med oveni alt det andet, man skal tænke på, når man skal sælge. Det gør processen usikker og uoverskuelig, og det er først på et meget sent tidspunkt, at man ved, om det falder på plads, fordi man ikke ved, hvor mange patienter der ender med at give samtykke, siger Michael Fog, som har stået for salget på vegne af sin hustru.

Han kan heller ikke få øje på, hvordan patientsikkerheden bliver højnet. 

– Hvis patienter ikke har givet samtykke og opsøger den, de tror er deres tandlæge, med et akut problem, har tandlægen ikke adgang til journalen. Det giver da i hvert fald ikke mere sikkerhed for patienten.

Signe Rasmussen har netop oplevet at blive kontaktet af Trine Fogs tidligere patienter, som aldrig har fået givet deres samtykke, og hvis journaler nu er sendt ind til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg ved ikke, om Liselott Blixt havde forestillet sig, at journalerne lå og flød frit tilgængeligt for kapitalfondsejerne

TORBEN SCHØNWALDT, FORMAND FOR KLINIKEJERNE

– Jeg har ofte brug for deres journal til ud fra behandlingshistorikken og gamle røntgenbilleder at vurdere, hvilken behandling der er mest hensigtsmæssig. Men den har jeg ikke adgang til, og her tre uger efter, at jeg har taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få adgang til journalen, har jeg ikke hørt noget, siger hun. 

Svært at få klarhed 

Også hos PwC, der rådgiver klinikejere ift. køb og salg, har man mærket til de nye regler for journaloverdragelse. Ifølge Allan Kamp, der er partner og statsautoriseret revisor, er mange klinikejere blevet usikre.

– Det påvirker selvfølgelig aftalegrundlaget for et salg, for hvis der pludselig er færre patienter end forventet, der har samtykket, må det koste lidt på prisen, forklarer Allan Kamp.

Han vurderer, at de nye regler har fået nogle sælgere til at afvente situationen og udskyde salgsprocessen, til der er mere klarhed over konsekvenserne og mulighederne for at kunne dokumentere patientsamtykke. 

– I andre situationer har vi set, at sælgerne ønsker en længere periode fra indgåelse af aftale om salg til selve overtagelsestidspunktet for at være så sikker som muligt på at kunne indhente så mange samtykker som muligt, forklarer Allan Kamp.

Han tilføjer dog, at efter klinikkernes IT-­leverandører i løbet af de seneste måneder er fremkommet med en elektronisk løsning på udfordringen med indhentning af patientsamtykke, bør der efter hans mening ikke mere være den store usikkerhed for hverken sælgere eller købere. 

Vignet 2
Illustration: RASMUS MEISLER

Hul i hovedet 

Hos Tandlægeforeningen finder formand for klinikejerne, Torben Schønwaldt, det særdeles problematisk, at de nye regler og den måde, de bliver fortolket på, har skabt usikkerhed om køb og salg af klinikker. 

– Som jeg forstår det, har hensigten med loven været, at patienterne ikke pludselig skulle møde en ny tandlæge uden at være blevet orienteret om det og sagt ok til det. Men med styrelsens fortolkning er jeg i tvivl om, hvad man reelt vil opnå, siger Torben Schønwaldt.

Ifølge Henrik Kristensen, jurist og sektionsleder i Enheden for Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed, kom lovændringen på baggrund af et politisk ønske og ikke på initiativ af styrelsen. Han understreger, at ændringen indebar, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere skulle have lov til at fravige de almindelige regler om samtykke efter sundhedsloven ved klinikoverdragelser på tandlægeområdet. 

– Det fremgår direkte af autorisationsloven § 25, stk. 4, at samtykkekravet ikke gælder behandlerskifte som sådan, men klinikoverdragelser, understreger Henrik Kristensen.

Torben Schønwaldt så helst, at de nye regler helt blev droppet, eller at der som minimum kunne dispenseres fra kravet om samtykke i situationer, hvor en tandlæge fx træder ind i en kæde og dermed skal have nyt CVR-­nummer, men beholder sine patienter, sit telefonnummer og sin adresse. 

– Det er hul i hovedet, at der ikke er mulighed for at slippe for at indhente samtykke, hvis man overfor styrelsen kan dokumentere, at der ingen ændringer sker for patienterne. Det er spild af tandlægernes tid og ikke mindst af patienternes tid – og så kan vi risikere, at nogle patienter kommer til at stå uden tandlæge, fordi deres journal ligger i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Torben Schønwaldt.

Det er fuldstændig tåbeligt, at bare fordi vi ændrer firmastruktur og dermed skal skifte CVR-nummer, skal vi ud at indhente samtykke hos flere tusind patienter

LEILA SEIDELIN BACHE, KLINIKEJER

Politikere har misforstået 

Daværende sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, nu løsgænger i Folketinget, Liselott Blixt, var en af arkitekterne bag lovændringen. Hun begrundede dengang de nye regler om samtykke med, at en journal indeholder fortrolige oplysninger om den enkelte borger, og at oplysninger om den enkelte person er meget personlige og ikke blot skal kunne deles, uden at personen giver accept.

Men det er ifølge Torben Schønwaldt helt misforstået. 

– Jeg ved ikke, om Liselott Blixt havde forestillet sig, at journalerne lå og flød frit tilgængeligt for kapitalfondsejerne, som så sad ved et rundt bord og snagede i oplysningerne om noget ret kedelig tandbehandling. Faktum er, at kun autoriserede sundhedspersoner må kigge i journaler, og det er uanset hvordan ejerskabet så ellers er, understreger Torben Schønwaldt, der har fremlagt udfordringerne med den nye lovgivning for Folketingets Sundhedsudvalg. 

– De lyttede, men der er ikke ændret noget endnu, og spørgsmålet er, om det nogensinde vil ske? siger Torben Schønwaldt. 

Tavshed fra politisk side 

Tandlægebladet har forelagt Styrelsen for Patientsikkerheds fortolkning af reglerne, og den kritik klinikejerne og Tandlægeforeningen rejser i denne artikel, for Liselott Blixt. Ved redaktionens slutning var det på trods af talrige henvendelser ikke lykkedes at få en kommentar fra hende.

Ligeledes har Tandlægebladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF, som alle var med til at vedtage de nye regler tilbage i 2021. Men ingen af dem er vendt tilbage. Vi ville gerne have spurgt politikerne, om den nye lovgivning, som de lagde stemmer til, virker efter hensigten.

Vi ville også have spurgt dem, om det er rimeligt, at særligt de mindre klinikker bebyrdes med en stor administrativ byrde, som kan gøre salgsprocessen vanskelig. Og om de med den viden, de har i dag, vil arbejde for at ændre lovgivningen, så en klinikejer ikke skal indhente samtykke i forbindelse med en overdragelse, hvis vedkommende kan dokumentere, at der ikke sker ændringer for patienterne.