Sådan optimerer du behandlingsresultatet

En rodfyldning af god kvalitet er af afgørende betydning for behandlingsresultatet, mens materialer og teknikker betyder mindre, konkluderer forskere.

A731 figur 1
Oversigtsartikel Dato: 20.02.2023

Et vellykket udfald af en endodontisk behandling hænger nøje sammen med veludførte behandlingsprocedurer. En korrekt placeret oplukningskavitet af passende størrelse og med adgang i lige linje til kanalerne er en forudsætning for, at efterfølgende endodontiske procedurer kan udføres tilfredsstillende. Rodmålet fastlægges under aseptiske betingelser ved hjælp af en elektronisk apexlokalisator i kombination med røntgenoptagelser, typisk efter koronal udvidelse. Derefter udrenses og formes rodkanalerne, i langt de fleste tilfælde ved hjælp af roterende eller reciprokerende NiTi-instrumenter. Dette sker under hyppig skylning, sædvanligvis med natriumhypoklorit i lav koncentration. Når denne kemomekaniske instrumentering er vel gennemført, er rodfyldning det næste vigtige skridt. En rodfyldning af god kvalitet, dvs. afsluttet højst 2 mm fra den radiologiske apex og uden utætheder, er af afgørende betydning for behandlingsresultatet, mens materialer og teknikker betyder mindre. Endelig bør tanden forsynes med en permanent restaurering hurtigst muligt efter rodfyldningen med henblik på at undgå frakturer og reinfektion. Hvis disse procedurer gennemføres tilfredsstillende, kan man forvente høje succesrater.

Klinisk relevans:

Som klinikere bestræber vi os på at friholde patienterne for infektiøse foci og samtidig bevare så mange tænder som muligt i funktionsdygtig stand. I forbindelse med infektiøse endodontiske tilstande er en systematisk tilgang til behandlingsprocedurerne, herunder korrekt oplukning, aseptiske arbejdsgange, biomekanisk udrensning og en tæt rodfyldning, nødvendige forudsætninger for at opnå sunde forhold. En vellykket behandling sikrer, at tanden hurtigt kan forsynes med en permanent restaurering, så rodkanalsystemet kan blive effektivt forseglet. 

OPTIMIZE YOUR TREATMENT OUTCOME 

A successful outcome of the endodontic treatment is strongly associated with well performed treatment procedures. An adequate access cavity preparation which is correctly positioned, of adequate size and with straight-line access to the canals, is a prerequisite for the subsequent endodontic treatment procedures to be properly performed. Under aseptic conditions, after gaining access to the root canals, the working length is determined by electronic apex locator combined with radiographs, preferably after coronal flaring. The root canals are then cleaned and shaped, in the vast majority of cases rotary or reciprocating Ni-Ti instruments can be used. This is performed in conjunction with the use of an irrigation solution, usually sodium hypochlorite with a low concentration. Once the chemo-mechanical instrumentation has been thoroughly performed, the next essential step is filling of the root canals. A root filling of good quality, that is, ending within 2 mm from the radiographic apex and without any voids, is of significant importance for the outcome while the materials and techniques appear less important. Finally, the tooth should be permanently restored as soon as possible after root filling, to prevent fracture and reinfection. Provided that the treatment procedures have been adequately performed, high success rates can be expected.