Lær af fejlen:

Gentagne henvendelser grundet smerter i tand

En patient henvender sig flere gange med smerter i en tand efter en plastfyldning. 15 måneder efter bliver der påvist betændelse, som skal behandles. Lær af den utilsigtede hændelse her.

Tandsmerte
Foto: Shutterstock

PATIENTTILFÆLDE
En patient henvender sig til sin tandlæge for at få erstattet en amalgamfyldning i en tand med en plastfyldning. Patienten har ikke ondt i tanden. Tandlægen udfører behandlingen, og efter et par dage har patienten meget ondt i tanden. Patienten henvender sig til tand­lægen og får besked om, at det er normalt med smerter på dette tids­punkt. Ved almindeligt tandeftersyn seks måneder senere giver patienten udtryk for, at der fortsat er smerter i tanden, men tandlægen kan ikke umiddelbart se, at der skulle være et problem. Patienten klager efter­følgende to gange over smerter, og 15 måneder efter behandlingen henvender patienten sig igen, da der fortsat er smerter i tanden. Tandlæ­gen tager et røntgenbillede, og der bliver påvist betændelse, som skal behandles. Tandlægen anbefaler, at patienten får lavet en rodbehand­ling.

LÆRING
Ved gentagne henvendelser med samme problem bør du udrede nær­mere med henblik på at identificere årsagen.

LÆR AF FEJLEN

Siden 2010 har det været lovpligtigt for tandlæger at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) til Styrelsen for Patientsikkerhed. I alle fem regioner er der ansat risikomanagere, der arbejder med at øge patientsikkerheden på tandlægeområdet bl.a. ved at drage læring af utilsigtede hændelser og videreformidle denne læring til gavn for andre tandlæger. I samarbejde med regionernes risikomanagere deler vi på denne plads patienttilfælde, som er omskrevet, men baseret på lignende indrapporteringer. Du kan rapportere en UTH på dpsd.dk