Aldersvurdering af tænder og kæber

Dental aldersvurdering bliver anvendt både på levende og døde. Der findes mange metoder, men endnu ingen konsensus. Internationalt forskes der i nye metoder, og avancerede statistiske beregninger udvikles.

Oversigtsartikel Dato: 21.08.2023

I vort samfund er der forskellige pligter og rettigheder, som er knyttet til en persons alder. Aldersvurderinger anvendes i både civilretslige og kriminelle sager, hvis der er usikkerhed om den opgivne alder. Tand- og skeletforandringer eller kombinationer af disse er de hyppigst anvendte metoder til aldersvurdering, og denne artikel fokuserer på tandforandringer. Da tandudvikling og regenerative forandringer er relateret til kronologisk alder, kan disse bruges til beregning af alder ved hjælp af tabeller eller regressionsligninger. Valget af metode afhænger af den formodede kronologiske alder, hvad enten det drejer sig om levende eller afdøde personer. De traditionelle metoder med graduering af tandudvikling og slibesnit af ekstraherede tænder er stadig i brug den dag i dag. Der udvikles dog hele tiden nye metoder med anvendelse af CBCT og MR, som er mere objektive. Kunstig intelligens (AI) anvendes også i bestræbelserne på at gøre målinger så nøjagtige som muligt. Uanset metoden kan man ikke se bort fra biologiske variationer.

Klinisk relevans:

Aldersvurdering anvendes i mange sammenhænge, og det er værdifuldt for tandlæger i voksen- såvel som børne- og ungdomstandplejen at kende til nogle af de metoder, der anvendes til retsodontologisk aldersvurdering.

AGE ESTIMATION BY MEANS OF TEETH AND JAWS 

In our western society certain obligations and rights come into play from different ages of life. Age assessments are used both in civil and criminal cases when the given age is uncertain or questioned. Dental and skeletal changes or combinations of these are the most commonly used methods for use in age assessments, but this article focuses on the dental changes. As dental development and degenerative changes are related to chronological age, these can be used to calculate age from tables or regression equations. The method of choice is then dependent on assumed age in either the living or deceased. The original methods of staging dental development or ground sections of teeth are still in use today. New methods are being developed with the use of CT/ CBCT and MRI which are more objective. Artificial intelligence (AI) is also employed to create as accurate a measurement as possible. Regardless of method, biological variation cannot be eliminated.